MEER REALISME. MINDER VERWARRING.

Wijziging van de wettelijke testmethoden voor verbruik, emissie en schadelijke stoffen.

MEER REALISME. MINDER VERWARRING.

Wijziging van de wettelijke testmethoden voor verbruik, emissie en schadelijke stoffen.

MEER REALISME. MINDER VERWARRING.Wijziging van de wettelijke testmethoden voor verbruik, emissie en schadelijke stoffen.

In 1992 is de New European Driving Cycle (afgekort: NEDC) geïntroduceerd. Sindsdien worden de brandstofverbruiks- en emissiewaarden van auto's met deze procedure bepaald. Er kleefden echter te veel nadelen aan de condities van deze laboratoriumtest om realistische verbruiks- en emissiewaarden te kunnen vaststellen.

 

Tot de herfst van 2018 wordt de NEDC daarom stapsgewijs vervangen door een nieuwe, meer realistische rijcyclus met de naam WLTP („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“).

 

Deze wordt bovendien aangevuld met een emissietest die schadelijke stoffen direct op de weg meet: RDE (Real Driving Emissions).

VAN NEDC NAAR WLTP.

Meer realistische verbruiks- en emissiewaarden dankzij meer realistische testcondities.

De WLTP-procedure is een nieuwe, wettelijk verplichte testprocedure voor alle autofabrikanten om de emissie- en verbruikswaarden vast te stellen, waarbij de testcondities de praktijk zo dicht mogelijk benaderen om realistische waarden op te leveren.Dit betekent onder andere een duidelijk langere testduur (30 in plaats van 20 minuten) en nieuw gedefinieerde, significant hogere testsnelheden.

 

Voor een nauwkeurigere bepaling van de CO2-emissie worden niet alleen – zoals tot dusver – standaarduitrustingen, maar ook extra-uitrustingen voor een auto in de testprocedure meegenomen. In de communicatie levert dit voor elke type auto twee waarden op: de laagste en hoogst mogelijke normverbruikswaarde, afhankelijk van de uitrusting.

 

In geval van een concrete autoconfiguratie kan daarentegen direct de individuele normwaarde worden aangegeven.

 

Dankzij WLTP kunt u het verbruik en de CO2-emissie van een auto voortaan dus beter inschatten. Eén ding staat vast: aangezien deze waarden realistischer worden gemeten dan tot dusver het geval was, moet bij auto's met verbrandingsmotor rekening worden gehouden met hogere verbruiks- en CO2-emissiewaarden. Bij elektrische auto's zal de actieradius naar beneden worden bijgesteld.

 

BMW werkt nu al aan de omschakeling naar de nieuwe testprocedure en bereidt haar productportfolio stap voor stap hierop voor met nieuwe auto's, nieuwe motorvarianten of technische wijzigingen. Zo kan voor het complete wagenpark van BMW Group volledige WLTP-conformiteit gegarandeerd worden.

 

Vanaf september 2018 zijn alle autofabrikanten in de hele EU, alsmede in Zwitserland en Turkije, wettelijk verplicht om alleen nog auto's te produceren die volgens de WLTP-procedure zijn getest. Wanneer de individuele markten omschakelen is afhankelijk van de desbetreffende nationale wetgeving. Uiterlijk december 2020 moeten echter alle landen die voor de goedkeuring van auto's de EU-wetgeving overnemen, voor alle auto's WLTP-waarden aangeven.

“De nieuwe test zorgt ervoor dat de laboratoriummetingen het verbruik van auto's op de weg nog beter weerspiegelen.”
European Automobile Manufacturers Association

WLTP VERGELEKEN MET NEDC.

Dit zijn de concrete verschillen tussen de oude en de nieuwe testprocedure.

Testcondities
NEDC
WLTP
Testduur
20 min.
30 min.
Testafstand
11 km
23,5 km
Aandeel stationair
25%
13%
Testfasen
Binnen bebouwde kom, buiten bebouwde kom, (gecombineerd)
Laag, middel, hoog, zeer hoog, (gecombineerd); daarnaast “City” voor elektrische auto's en auto's met Plug-in Hybrideaandrijving
Snelheid
Gemiddeld: 34 km/h
Maximaal: 120 km/h
Gemiddeld: 46,6 km/h
Maximaal: 131 km/h
Starttemperatuur
20–30° C
Koude start
14° C
(getest bij 23° C gecorrigeerd voor 14° C) Koude start
Extra-uitrustingen
Wordt geen rekening mee gehouden.
Met alle optionele uitrustingen wordt rekening gehouden voor wat betreft hun invloed op aerodynamica, gewicht en rolweerstand.

REAL DRIVING EMISSIONS.

Beperking van de vervuilingswaarden op de weg.

Vanaf september 2018 zijn behalve WLTP- ook RDE-waarden (“Real Driving Emissions”) verplicht voor alle autofabrikanten. Bij deze RDE-tests wordt de emissie van schadelijke stoffen, bijvoorbeeld roetdeeltjes en stikstofoxide (NOx), direct tijdens het rijden op de weg gemeten. Op die manier worden gemiddelde emissiewaarden bepaald, die ook onder dagelijkse rijomstandigheden te verwachten zijn.

 

Om de vervuilingswaarden tijdens het dagelijks gebruik nog verder terug te dringen, past BMW bij haar modellen diverse technologieën toe om de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te reduceren: bijvoorbeeld BluePerformance maatregelen met SCR (Selective Catalytic Reduction) en partikelfilters bij zowel dieselauto's als benzineauto's. Op die manier slaagt BMW erin om onder de lage grenswaarden van de EU6c-emissienorm te blijven, die vanaf herfst 2018 verplicht is voor alle auto's. De EU6c-emissienorm schrijft lagere grenswaarden voor het aantal deeltjes bij benzineauto's voor in vergelijking tot EU6b. Voor dieselauto's gelden voor EU6b en EU6c dezelfde grenswaarden binnen de cyclus.

EU-EMISSIENORM.

EU-EMISSIENORM.

Dalende waarden. Grotere uitdaging.

De EU-emissienorm legt de in de EU geldende grenswaarden voor uitlaatgasemissies, zoals stikstofoxide en roetdeeltjes vast. De grenswaarden verschillen per motor en type auto. In het belang van de bescherming van klimaat en luchtkwaliteit worden de grenswaarden steeds verder aangescherpt. Dit plaatst autofabrikanten voor nieuwe uitdagingen.

SEPTEMBER 2017.

SEPTEMBER 2017.

Vanaf september 2017 volgt de stapsgewijze omschakeling naar WLTP en RDE.

SEPTEMBER 2018.

SEPTEMBER 2018.

Alle nieuwe auto's moeten volgens WLTP gecertificeerd zijn en daarnaast binnen de grenswaarden voor deeltjes conform de RDE-testprocedure blijven. Zodoende kunnen de CO2-emissiewaarden en verbruikswaarden van alle auto's met elkaar worden vergeleken.

SEPTEMBER 2019.

SEPTEMBER 2019.

Alle nieuw geproduceerde en goedgekeurde auto's moeten ook onder RDE-condities binnen de NOx-RDE-grenswaarden blijven.

DECEMBER 2020.

DECEMBER 2020.

Landen die voor de goedkeuring van auto's de EU-wetgeving overnemen, moeten voor alle auto's WLTP-waarden aangeven.

FAQ.

Uw vragen. Onze antwoorden.

 • Wat is WLTP?

  De afkorting WLTP staat voor “Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”.

  Hierbij gaat het om een vanaf september 2018 voor alle auto's wettelijk verplichte nieuwe testprocedure voor een meer realistische bepaling van de brandstofverbruiks- en CO2-emissiewaarden van een auto. WLTP komt stapsgewijs in de plaats van de tot dusver geldende NEDC-procedure.

 • Wat is de WLTP-rijcyclus?

  Het verbruik en de emissie van een auto zijn afhankelijk van de rijstijl. Daarom worden er voor WLTP wereldwijd rijgegevens verzameld. Aan de hand van deze gegevens zijn er vier representatieve fasen met verschillende gemiddelde snelheden gedefinieerd: langzaam (low), middel (medium), snel (high) en zeer snel (extra high). Binnen elk van deze fasen wordt met verschillende intensiteit geaccelereerd, geremd, gestopt etc., om realistische rijsituaties na te bootsen. De combinatie van deze fasen levert vervolgens de rijcyclus op.

 • Wat is RDE?

  De afkorting RDE staat voor “Real Driving Emissions”. Hierbij gaat het om een nieuwe methode voor het bepalen van het gehalte schadelijke stoffen, zoals stikstofoxide en roetdeeltjes. Doorslaggevend is dat de meting op de weg onder realistische rijomstandigheden plaatsvindt, en niet in het laboratorium. Hiervoor wordt een zogenaamd Portable Emissions Measurement System (afgekort PEMS) op de uitlaat van het testvoertuig aangebracht.

 • Hoe gaat BMW om met de nieuwe WLTP-procedure?

  BMW werkt nu al aan de omschakeling naar de nieuwe testprocedure en bereidt haar productportfolio stap voor stap hierop voor met nieuwe auto's, nieuwe motorvarianten of technische wijzigingen. Zo kan voor het complete wagenpark van BMW Group volledige WLTP-conformiteit gegarandeerd worden.

 • Wat betekent WLTP voor mij?

  Dankzij WLTP kunt u voor de aanschaf van een auto aan de hand van de individuele voertuigwaarden nog beter inschatten, hoe hoog het gemiddelde verbruik en de gemiddelde CO2-uitstoot van de auto zullen zijn. Tegelijkertijd betekenen realistischere waarden echter ook hogere verbruiks- en CO2-emissiewaarden van auto's met een verbrandingsmotor en een geringere actieradius van elektrische auto's.

 • Wat is EU6?

  Met Euro 6 wordt de huidige emissienorm voor schadelijke stoffen aangeduid. In de norm zijn lagere maximumwaarden voor deeltjes- en stikstofoxide-emissies van auto's vastgelegd dan in EU5. Vanaf de herfst van 2018 wordt de EU6c-emissienorm verplicht, die in vergelijking tot EU6b nog lagere grenswaarden voor het aantal deeltjes bij benzineauto's voorschrijft. Voor dieselauto's gelden voor EU6b en EU6c dezelfde grenswaarden binnen de cyclus.

 • Wat betekent Selective Catalytic Reduction (SCR)?

  Om de emissiewaarden van een auto nog verder te kunnen verlagen, wordt er vloeibare ammoniak genaamd AdBlue aan dieselmotoren toegevoegd. Deze reageert met de stikstofoxiden en reduceert deze overeenkomstig. Wat achterblijft is water, stikstof en CO2.

 • Wat is Blue Performance?

  BMW past de BluePerformance technologie toe om de stikstofoxide-emissie van haar auto's nog verder te verlagen. Daarmee kunnen de emissies van de dieselaandrijving nog verder worden gereduceerd. Naast de componenten roetfilter en NOx-opslagkatalysator zorgt de SCR-katalysator (“Selective Catalytic Reduction”) met AdBlue-injectie bij een aantal modellen voor een verdere verlaging van het stikstofoxidegehalte in de uitlaatgassen.

 • Wat is een partikelfilter?

  Het partikelfilter is een maatregel ter verlaging van het aantal roetdeeltjes in dieselmotoren en sinds kort ook in benzinemotoren.