BMW Aanvullende verzekeringen

AANVULLENDE VERZEKERINGEN.

Extra zekerheid met de aanvullende verzekeringen van BMW Financial Services.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN.

Extra zekerheid met de aanvullende verzekeringen van BMW Financial Services.

AANVULLENDE VERZEKERINGEN.Extra zekerheid met de aanvullende verzekeringen van BMW Financial Services.

Met de BMW Top Cover en BMW Basic Cover verzekering van BMW Financial Services bent u altijd uitstekend verzekerd. Voor extra zekerheid kunt u de verzekering uitbreiden met één of meerdere aanvullende verzekeringen.

Lees meer

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR INZITTENDEN

Ongevallenverzekering voor Inzittenden

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR INZITTENDEN

Als u en/of uw passagiers als gevolg van een ongeval invalide raken of zelfs overlijden, keert deze verzekering een vast bedrag uit aan u, de inzittenden of de nabestaanden. Het bedrag bij overlijden bedraagt €12.500 en bij invaliditeit maximaal €25.000.

SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN

Schadeverzekering voor Inzittenden

SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN

Bij deze verzekering betalen wij de werkelijke kosten van de persoonlijke schade die u of uw passagiers oplopen bij een verkeersongeval. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten door blijvende invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Maar ook om verlies van inkomsten, smartengeld en schade aan persoonlijke bezittingen. Het maakt niet uit wie schuld heeft. Het maximale bedrag dat wij betalen is € 1.000.000,- per gebeurtenis.

RECHTSBIJSTANDDEKKING

Rechtsbijstanddekking

RECHTSBIJSTANDDEKKING

Raakt u buiten uw schuld betrokken bij een ongeval? Dan moet u uw persoonlijke schade zelf terugvragen aan de tegenpartij. Dat kan erg lastig zijn. Heeft u gekozen voor de Rechtsbijstandverzekering? Dan nemen onze deskundigen dit van u over. Zo nodig schakelen wij een advocaat in. Wij betalen alle kosten, ook de rechtskosten bij bepaalde strafzaken. Deze verzekering geldt ook voor uw passagiers. Heeft u WA + Beperkt Casco of Volledig Casco? Dan helpen wij u met het verhalen van uw letselschade.

  • Wat is het verschil tussen een ongevallen- en een schade inzittenden verzekering?

    Een ongevallen inzittenden verzekering keert een vooraf vastgesteld geldbedrag uit op het moment dat er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval. De hoogte van de uitkering is dus niet gerelateerd aan de werkelijke schade/kosten. Bij een ongevallen inzittenden verzekering bestaat de kans dat de werkelijke schade het uitgekeerde bedrag overstijgt.

    Een schade inzittenden verzekering vergoedt de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers naar aanleiding van een ongeval. De hoogte van de uitkering is dus gerelateerd aan de werkelijke schade cq. kosten.

    Met een schade inzittenden verzekering bent u tot een maximum van € 1.000.000,- verzekerd. Doordat u bij deze verzekering tot een veel hoger bedrag verzekerd bent dan bij een ongevallen inzittenden verzekering, is de premie bij een schade inzittenden verzekering over het algemeen ook hoger.

    U kunt er ook voor kiezen om zowel een ongevallen inzittenden verzekering als een schade inzittenden verzekering af te sluiten. Bij een ongeval keren beide verzekeringen onafhankelijk van elkaar uit. Hierdoor bent u nog beter gedekt.