Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Slotsom (contante betaling)

Een slotsom is een vooraf vastgesteld bedrag welke u pas aan het einde van de looptijd hoeft te betalen. Hoe hoog de slotsom is, bepaalt u zelf. Over deze slotsom betaalt u gedurende de looptijd alleen rente en geen aflossing. Hierdoor valt uw maandbedrag aanzienlijk lager uit.