Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G15_AT_a_glance

Het brandstofverbruik van de BMW 8 Serie varieert tussen de xxx en xxx l/100 km en de CO2-emissie varieert tussen de xxx en xxx g/km. Data op basis van peildatum 01-03-2018.

Meer informatie over de voorgeschreven procedure voor het vaststellen van de brandstof- en stroomverbruikswaarden, alsmede van de CO2-emissie, vindt u op de pagina met technische gegevens en in de BMW Configurator op deze website. Of raadpleeg uw BMW dealer, hij is u graag van dienst.