Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

bmw-m3-cs

BMW M3 CS:
Brandstofverbruik in l/100 km (gemiddeld): 8,3*
CO2-emissie in g/km (gemiddeld): 194*

* Voorlopige, nog niet officieel bevestigde waarden, wijzigingen voorbehouden.
Als basis voor de verbruiksgegevens geldt de ECE-rijcyclus. De afgebeelde modellen zijn voorzien van extra-uitrustingen.

Meer informatie over officiële energieverbruiks-, brandstofverbruiks- en CO2-emissiewaarden van nieuwe auto's vindt u overzichtelijk gerangschikt in het Brandstofverbruiksboekje, dat wordt uitgegeven door de RDW. Dit boekje is te downloaden van de website van de RDW – www.rdw.nl – en is kosteloos verkrijgbaar bij elke BMW dealer.

De gegevens hebben geen betrekking op een specifiek exemplaar en maken geen deel uit van het aanbod, maar dienen ter vergelijking van de verschillende modellen onderling. CO2-emissie die ontstaat bij het produceren en leveren van de brandstof of andere energiedragers, wordt bij het bepalen van de CO2-emissie overeenkomstig Richtlijn 1999/94/EG buiten beschouwing gelaten.