Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G05_techdata_10121903

Het gemiddelde brandstofverbruik van de BMW X5 varieert tussen 1,7 en 10,5 l/100 km en de gemiddelde CO2 emissie varieert tussen 39 en 238 g/km. Data op basis van peildatum 01-12-2019.

Meer informatie over de voorgeschreven procedure voor het vaststellen van de brandstof- en stroomverbruikswaarden, alsmede van de CO2 emissie, vindt u op de pagina met technische gegevens van het desbetreffende Model, in de BMW Configurator op deze website of in de brochure. Of raadpleeg uw BMW dealer, hij is u graag van dienst.