Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G32_technical_data

De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2-emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715 in de versie die geldt voor typegoedkeuring van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering en zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat (de laagste waarde geldt telkens in combinatie met de standaard geleverde wielen, de hoogste voor optionele wielen). Andere extra-uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden eveneens beïnvloeden.

De waarden zijn reeds op basis van de nieuwe WLTP-testcyclus vastgesteld en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC. Voor het berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2-emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden.