Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G31_mp_technical_data

De hier vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO2 emissie zijn vastgesteld op basis van de voorgeschreven meetprocedure VO (EU) 2007/715 in de versie die geldt voor typegoedkeuring van de auto. De waarden gelden voor modellen in standaarduitvoering en zijn afhankelijk van de gekozen wiel-/bandenmaat (de laagste waarde geldt telkens in combinatie met de standaard geleverde wielen, de hoogste voor optionele wielen). Andere extra-uitrustingen en de persoonlijke rijstijl kunnen deze waarden eveneens beïnvloeden.

De waarden zijn reeds op basis van de nieuwe WLTP-testcyclus vastgesteld en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar NEDC. Voor het berekenen van belastingen en andere voertuiggerelateerde heffingen die (ook) rekening houden met de CO2 emissie kunnen andere dan de hier vermelde waarden gelden.