Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F48-puma-tech-data

Meer informatie over officiële brandstofverbruiks- en CO2-emissiewaarden van nieuwe auto's vindt u overzichtelijk gerangschikt in het Brandstofverbruiksboekje, dat wordt uitgegeven door de RDW. Dit boekje is te downloaden van de website van de RDW – www.rdw.nl – en is kosteloos verkrijgbaar bij elke BMW dealer.

Aangegeven zijn de waarden voor de standaarduitvoering met standaardtransmissie, met tussen haakjes de waarden voor de uitvoering met een optionele transmissie (raadpleeg hiervoor de officiële prijslijst).

Als basis voor de verbruiksgegevens geldt de ECE-rijcyclus (93/116/EG). De metingen worden voor eenderde binnen de bebouwde kom en voor tweederde buiten de bebouwde kom verricht. Behalve het brandstofverbruik wordt ook de CO2-emissie gemeten. Het verbruik wordt berekend op basis van de standaarduitvoering. Extra-uitrustingen en accessoires (bijvoorbeeld bredere wielen/banden) kunnen het verbruik en de rijprestaties beïnvloeden.

De gegevens hebben betrekking op de uitvoering voor de Nederlandse markt. De afgebeelde uitvoeringen bevatten deels opties die niet tot de standaarduitrusting behoren. In andere lidstaten van de Europese Unie zijn, op grond van onder meer wettelijke bepalingen, afwijkingen mogelijk van de hier beschreven uitvoeringen en uitrustingen, in standaard- en/of optionele specificaties. Sommige uitvoeringen kunnen achteraf niet in dezelfde mate als andere uitvoeringen worden aangepast of worden voorzien van accessoires. Raadpleeg altijd uw BMW dealer over de door hem aangeboden uitvoeringsconfiguraties en de aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden daarvan. Wijzigingen in constructie en/of uitrusting en/of mogelijkheden, alsmede fouten, voorbehouden. Met specifiek voor bepaalde landen geldende uitvoeringen is geen rekening gehouden.

Ledig gewicht (EU) in kg: de vermelde waarde is inclusief een tankvulling van 90 %, alsmede 68 kg voor de bestuurder en 7 kg bagage. Het ledig gewicht geldt voor auto's in standaarduitvoering. Extra-uitrustingen en accessoires kunnen dit gewicht verhogen.

Maximum vermogen: het gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 95 wordt aangeraden. De benzinemotoren van de BMW X1 zijn geschikt voor een brandstofkwaliteit van RON 91 en hoger, met een maximaal ethanol-aandeel van 10 % (E10). De hier vermelde waarden voor vermogen, rijprestaties en verbruik gelden bij gebruik van een brandstofkwaliteit van RON 98.