Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Subsidie

U dient de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)zelf aan te vragen bij de RVO. Het subsidiebedrag wordt rechtstreeks aan u betaald door de RVO. Voor de voorwaarden en procedure verwijzen we u graag naar de website van de overheid. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde maandbedragen. De subsidie geldt tot een maximale voertuigwaarde van € 45.000,-. Opties kunnen invloed hebben op de voertuigwaarde.