Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F90_models_862002

Het gemiddelde brandstofverbruik van de BMW M5 varieert tussen de 9.7 en 11,4 l/100 km en de gemiddelde CO emissie varieert tussen de 221 en 259 g/km. Data op basis van peildatum 01-07-2020. Meer informatie over de voorgeschreven procedure voor het vaststellen van de brandstof- en stroomverbruikswaarden, alsmede van de CO emissie, vindt u op de pagina met technische gegevens van het desbetreffende model, in de BMW Configurator op deze website of in de brochure. Of raadpleeg uw BMW Dealer, hij is u graag van dienst.