BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid milieu klimaatbescherming

DUURZAAMHEID BIJ BMW.

DUURZAAMHEID BIJ BMW.

CONSEQUENTE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE.

BMW Group zet nieuwe maatstaven in de automobielbranche.

Duurzaamheid is voor ons een kernthema, waarop we niet bezuinigen. In tegendeel: we gaan de toekomst in met een volledig nieuwe en consequente strategie, die niet alleen verder gaat dan onze directe invloed, maar ook het thema duurzaamheid naar een volledig nieuw niveau tilt. De afgelopen jaren en decennia zijn we al belangrijke eisen gaan stellen aan de ecologische balans van onze voertuigen – van de gebruikte materialen en het energieverbruik tot de recycling. De komende jaren blijven we onze verregaande elektrificatiestrategie uitbouwen en in het jaar 2023 bieden we 25 geëlektrificeerde modellen aan. Het doel, klimaatneutrale en emissievrije mobiliteit, kunnen we alleen bereiken door diverse elektrische aandrijftechnieken te gebruiken. Daarom, en om nog flexibeler met de wensen van onze klanten mee te bewegen, gaan we ons nog meer richten op de ontwikkeling van waterstof-brandstofcelaandrijving met een technologie neutrale aanpak. Op de IAA 2019 presenteerden we al de BMW i Hydrogen NEXT. De volgende stap zetten we in 2022, wanneer we een kleine serie van de BMW i Hydrogen NEXT introduceren. Zo leggen we stap voor stap de weg af naar een duurzame en emissievrije toekomst.

Lees meer
BIJ BMW DOEN WE NIET 'AAN' DUURZAAMHEID. WE MAKEN BMW DUURZAAM.
Oliver Zipse – Voorzitter van de Raad van Bestuur van BMW AG

DUURZAAMHEID IN DE BMW iX.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid BMW iX i20 video
BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie waardeketen

KOERSBEPALENDE WAARDEKETEN.

Wij weten hoe we duurzaamheid holistisch moeten zien. We houden er al bij de ontwikkeling en productie van onze voertuigen rekening mee. Ons doel is een duurzame waardeketen, die gebruikmaakt van gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen, ook wat betreft de energievoorziening. Zover zijn we nog niet, maar op de weg er naartoe hebben we al belangrijke successen geboekt. Niet alleen het gebruik van grondstoffen, maar ook het verminderen van de CO2 emissie speelt een centrale rol in het bedrijfsmodel van BMW Group. Het aantal modellen met elektrische aandrijving neemt toe en voor de productie van de hoogvoltage-accu's daarvan is veel energie en materiaal nodig. Daarom moeten we in de hele waardeketen extra ingrijpende maatregelen nemen voor CO2 reductie. Daarvoor zal BMW Group onder andere de CO2 voetafdruk als toegangscriterium stellen voor materiaalleveranciers – daarmee nemen we als eerste autofabrikant met concrete CO2 doelen voor de toeleveringsketen een leidende rol in. Want als we dat niet zouden doen, zou de toenemende elektrificatie juist leiden tot een stijging van de CO2 emissie in de toeleveringsketen. Wij introduceren deze nieuwe trend en stellen ons ten doel om in 2030 de CO2 emissie in de toeleveringsketen met 20% te verlagen ten opzichte van 2019.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie

PRODUCTIE OPNIEUW BEKEKEN.

In 2001 hebben we de ‘International Declaration on Cleaner Production’ van de Verenigde Naties getekend. Daarmee verplichten we onszelf ertoe om de impact op het milieu en het gebruik van grondstoffen in onze wereldwijde productie zo laag mogelijk te houden. BMW Group is met zijn kantoren en fabrieken nu al een benchmark voor grondstofefficiëntie vanwege de lage CO2 emissies. Want wij willen niet alleen onderdeel zijn van een duurzame toekomst – maar er ook de drijvende kracht van zijn. Daarom hebben we voor 2030 de hoogste doelstellingen in de branche opgesteld voor onszelf. Om onze verregaande maatregelen te controleren en analyseren hebben we bij alle bestaande productielocaties milieubeheerssystemen ingevoerd, die voortdurend verder worden ontwikkeld en geoptimaliseerd. Zo zorgen wij voor een controleerbare effectiviteit van onze normen en voorschriften.

Behalve met het voortdurende en steeds uitgebreidere gebruik van hernieuwbare energie en duurzame grondstoffen in onze productie zetten wij ook met onze recyclingprocessen een belangrijke koers. Zo wordt tegenwoordig 99% van het afval dat vrijkomt bij onze wereldwijde interne productie van 2,5 miljoen voertuigen per jaar gerecycled. We blijven eraan werken om de lat nog hoger te leggen.

GEBRUIK VAN DUURZAME MATERIALEN.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid hout FSC certificaat

FSC-gecertificeerd hout.

BMW Group werkt nauw samen met het Forest Stewardship Council (FSC) en zet zich actief in voor verantwoorde en duurzame bosbouw door aan de strengste normen te voldoen. De sierlijst van het dashboard van de BMW i3 is bijvoorbeeld gemaakt van FSC-gecertificeerd eucalyptushout.
BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid kenaf

Kenaf.

Kenaf is een plant uit de kaasjeskruidfamilie en heeft vezels die kunnen worden ingezet. Het interieur van de BMW i3 bestaat voor 30% uit kenaf en vestigt daarmee een nieuwe norm voor duurzaam grondstofgebruik in de autoproductie.
BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid natuurlijk rubber

Natuurlijk rubber.

Als eerste autofabrikant ter wereld voorziet de BMW Group zijn modellen van banden van duurzaam natuurrubber. De BMW X5 xDrive45e Plug-in Hybride met 22 inch wielen is standaard voorzien van banden waarvan het natuurrubber is geproduceerd volgens strenge milieu- en sociale standaarden. De banden zijn bovendien FSC gecertificeerd. Hiervoor werkt BMW Group exclusief samen met het merk Pirelli. Samen met vertegenwoordigers van sociale instellingen en rubberverwerkers hebben we in 2019 het onafhankelijke Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) opgericht. Het doel is om de gehele waardeketen van natuurrubber zo te structureren dat het aantoonbaar duurzaam is.
BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid Econyl

Econyl.

Het recyclen van primaire materialen is een belangrijke maatregel voor de algehele duurzaamheid van BMW Group. Gerecyclede materialen zijn onze premiumuitstraling waardig – een goed voorbeeld daarvan is het gebruik van Econyl. Econyl is een nylongaren dat op een speciale manier wordt gewonnen uit nylonafval en bijvoorbeeld wordt gebruikt bij de productie van vloerkleden. Bij ons wordt het al gebruikt voor de vloerbekleding en de vloermatten van de BMW iX.
BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid aluminium

Aluminium.

Aluminium is binnen BMW Group behalve staal de belangrijkste productiegrondstof. Een waarde van die grootte heeft invloed op de totale waardeketen voor wat betreft grondstof- en energie-efficiëntie. Als mede-oprichter va het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) zet BMW Group zich actief in – bijvoorbeeld in een certificeringsprogramma dat aangeeft en bevordert dat grondstofleveranciers aan duurzame normen voldoen. Bovendien gebruiken we tegenwoordig voor bepaalde onderdelen al tot 50% secundair aluminium.

RECYCLING ALS BEPALENDE FACTOR.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie recycling

Op de weg naar een duurzame, grondstofbesparende en toekomstbestendige productie is de recycling van materialen een essentiële factor. Net als de intelligente planning van onze producten, is ook het hergebruik van materialen in de vorm van zogenoemde ‘recyclaten’ stevig verankerd in onze waardeketen. Het bij onze wereldwijde interne productie ontstane afval recyclen we nu al voor 99%.

DUURZAAMHEID IN DE BMW iX.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie recycling BMW iX

De BMW iX is een auto die nieuwe maatstaven zet op het gebied van duurzaamheid. Zo genereert de BMW iX in zijn gehele levenscyclus 45% minder broeikasgassen dan een vergelijkbare SAV met dieselmotor. Dat is onder meer te danken aan het gebruik van 100% hernieuwbare energiebronnen voor de productie en het transparante inkoopproces van grondstoffen in de hele toeleveringsketen. Duurzaamheid uit zich bij de BMW iX ook in de toepassing van natuurlijke of gerecyclede materialen. Zo is het leder van het interieur Suite gekleurd met een natuurlijk olijfextract en vrij van chroomresten. Het bedieningseiland van de optionele uitrusting Clear & Bold is gemaakt van FSC gecertificeerd hout, terwijl de afwerking van de vloer en de vloermatten zijn gemaakt van Econyl.

GERECYCLEDE MATERIALEN.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie recycling gerecycled

Overal waar het technisch, ecologisch en economisch verantwoord en haalbaar is, gebruiken we gerecyclede en hernieuwbare grondstoffen – en dat aandeel willen we in 2030 behoorlijk vergroot hebben. Voor onze twee belangrijkste grondstoffen: aluminium 4-6 keer zo vaak en staal 2-5 keer zo vaak. Nu al gebruiken we circa 25% secundair staal voor bepaalde onderdelen en 20% secundaire thermoplasten. Wij zetten daarmee in op Life Cycle Engineering voor efficiënt recyclen, want het gebruik van secundaire materialen reduceert de CO2 voetafdruk aanzienlijk.

RECYCLING VAN ONZE AFGEDANKTE AUTO'S.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie recycling afgedankte auto's

Ook als een BMW zijn laatste rit heeft gereden, blijft hij een belangrijk onderdeel van de waardeketen. Want wij zien onze afgedankte auto's, onderdelen en materialen niet als afval, maar als essentiële bron voor secundaire grondstoffen. Daarvoor hebben we in dertig landen en samen met onze nationale distributeurs de terugname van afgedankte auto's al geregeld en bieden we duurzame recyling aan bij wereldwijd meer dan 3.000 inzamelpunten. We willen er met name voor zorgen dat onze elektrische modellen transparant worden gerecycled. Elektrische mobiliteit kan op de lange termijn niet alleen vertrouwen op primaire materialen, dus de oorspronkelijke stroom van grondstoffen moet veranderen. Zo hebben onze klanten bijvoorbeeld de mogelijkheid om hun auto bij het Recycling en Demontage Centrum (RDC) in München in te leveren. Daar vindt behalve de inname van afgedankte auto's, ook de continue ontwikkeling plaats van nieuwe concepten en maatregelen om onze recyclingprocessen steeds verder te ontwikkelen.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid energie

EFFICIËNT ENERGIE OPWEKKEN.

BMW Group heeft directe invloed op de CO2 emissies in zijn eigen fabrieken en kantoren en is daar nu al een benchmark voor grondstofefficiëntie. Uiterlijk 2030 willen we de CO2 emissie op onze locaties met 80% verminderen. Sinds 2020 halen we daarom al onze extern opgewekte stroom uit hernieuwbare energiebronnen. En vanaf 2021 maken we onze fabrieken en kantoren compleet klimaatneutraal, doordat we enerzijds het totale stroomverbruik verlagen en anderzijds alleen nog maar hernieuwbare energie gebruiken, die we grotendeels zelf opwekken. Daarom investeren we consequent in de verbetering van de energie-efficiëntie op onze locaties en testen we ter plekke wat de beste manier is om energie te winnen – bijvoorbeeld met waterstof, biogas, biomassa of geothermische energie. Op geschikte plekken kan ook het gebruik van groene waterstof een belangrijke rol spelen. De efficiëntie daarvan bij warmteopwekking testen we op dit moment in een pilot. Tegelijkertijd optimaliseren we de energie-efficiëntie van onze productielijn: we beperken de warmtebehoefte doordat we meer restwarmte uit processen hergebruiken en thermische kringlopen opstellen. Door digitale middelen als data-analyses te gebruiken, verlagen we het stroomverbruik via intelligente aansturing en minimaliseren we tegelijkertijd de hoeveelheid restafval

DUURZAAMHEID IN ONZE PRODUCTIEWERKZAAMHEDEN.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie fabriek Leipzig

Fabriek van BMW Group in Leipzig.

Hier hangt efficiëntie in de lucht – de fabriek van BMW Group in Leipzig is een van de modernste en duurzaamste autofabrieken ter wereld. Hier worden sinds 2013 auto's met elektrische aandrijving en lichtgewicht met koolstofvezel versterkte kunststof (CFK) carrosserieën geproduceerd. Als eerste autofabriek in Duitsland werkt de fabriek voor een substantieel deel met elektriciteit die is opgewekt met vier eigen windturbines. Met het innovatieve accupark van zo'n zevenhonderd BMW i3 hoogvoltage-accu's nemen we diverse maatregelen voor een grondstofbesparende en energiezuinige productie. Enerzijds zijn we constant bezig om de levensduur van de accu's te verlengen. Anderzijds slaat het accupark overtollige energie van de windturbines op en draagt het op zijn beurt bij aan de stroomvoorziening als de turbines onvoldoende elektriciteit leveren. Daarmee dragen we bij aan de stabiliteit van het openbare elektriciteitsnet.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie fabriek Dingolfing

Fabriek BMW Group in Dingolfing.

Koploper dankzij radicale maatregelen: als grootste Europese autofabriek van BMW Group heeft de fabriek in Dingolfing door middel van innovatieve fabricagetechnologieën en productiesystemen de afgelopen tien jaar zowel het gebruik van grondstoffen als de emissie verminderd. Een mijlpaal in het verlagen van het energieverbruik is de nieuwe energiecentrale voor zeer efficiënte opwekking van energie en warmte met behulp van warmtekrachtkoppeling (WKK). De centrale zet gas om in stroom en gebruikt de daarbij ontstane warmte als energiebron. Dankzij de WKK-installatie en een van de grootste zonnedaken van Duitsland voldoet de fabriek zelf aan de helft van zijn elektriciteitsbehoefte. In de rest van de behoefte wordt voorzien met groene stroom van externe energieleveranciers. Vooral bij het afval- en afvoerbeheer zijn de eisen van de bedrijfsbrede duurzaamheidsstrategie hoog. Ook op dit gebied behaalde de fabriek in Dingolfing topwaarden, dankzij efficiënte recyclingmaatregelen, zoals de innovatieve persfabriek met een recyclingpercentage van maar liefst 99,8%.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid milieuvriendelijke productie fabriek Shenyang

Fabriek BMW Group in Shenyang.

Meer innovaties, minder emissie. Voor onze productielocaties in Europa en Brazilië gebruiken we al uitsluitend energie uit hernieuwbare bronnen. In 2018 hebben we het krachtigste fotovoltaïsche systeem van BMW Group tot nu toe, met een piekvermogen van 15,1 megawatt, aangesloten op onze fabrieken in Shenyang.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheidsproject

VERANTWOORDELIJKHEID IS ONZE DRIJFVEER.

Met projecten als ‘Cobalt for Development’ voeren we onze duurzaamheidsstrategie stap voor stap door in onze omgeving en daarmee in alle schakels van onze waardeketen. Met onze richtlijnen, maar ook door ondersteuning en financiering kunnen we ervoor zorgen dat ook onze partners in de toeleveringsketen consistent voldoen aan onze hoge sociale en duurzaamheidsnormen.

ONZE HOOGVOLTAGE-OPSLAG: EEN SUCCESVERHAAL.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid accu

Recycling van onze accucellen.

Efficiënt tot aan de laatste volt: Wij nemen over de hele wereld alle BMW hoogvoltage-accu's terug – ook waar dat niet wettelijk verplicht is. Onze voertuigaccu's doen in hun ‘tweede leven’ dienst in stationaire energie-opslagsystemen, waarmee we onze locaties wereldwijd geleidelijk uitrusten. Zo integreren we hernieuwbare energieën in het elektriciteitsnet, verhogen we de netwerkstabiliteit en beperken we de energiekosten voor gebruikers. Daarmee komen we dichter bij ons doel van lokaal CO2 vrije productie. Het beste voorbeeld daarvoor is de fabriek van BMW Group in Leipzig, met een accupark van zo'n zevenhonderd BMW i3 accu's. Als bufferopslag voor hernieuwbare energie helpen ze bij het opslaan van overtollige windenergie en integreren ze die weer in het elektriciteitsnet. Daarnaast verlagen ze de energiekosten voor de productie.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid accu recycling

Recycling van onze accucellen.

Voor accu's die ook niet meer voor stationaire opslag gebruikt kunnen worden, bereiken we een gestaag groeiend recyclingspercentage. Daardoor ontstaan kwalitatief bijzonder hoogwaardige recyclaten voor de nieuwe productie van onze lithium-ion accu's. Samen met de Duitse recyclingspecialist Duesenfeld hebben we een proces ontwikkeld om tot 96% van de materialen te hergebruiken, waaronder grafiet en elektrolyten. Op dit moment blijven daardoor alleen thermoplasten met elektrolyten over.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid accu leverancier

Grondstofbesparing van onze leveranciers.

Al voor de productie toekomstgericht: als pionier op gebied van duurzaamheid zijn onze woorden ook belangrijk voor onze leveranciers – en daar maken wij gebruik van. Met onze accucelfabrikanten zijn we overeengekomen dat we bij de externe productie van onze vijfde generatie accucellen uitsluitend groene stroom gebruiken. Dat leidt in 2030 tot een besparing van totaal 10 miljoen ton CO2, wat overeenkomt met de hoeveelheid die een miljoenenstad als München in een jaar uitstoot. Als deelnemers aan het Carbon Disclosure Project (CDP) ondersteunen we onze leveranciers bij het nemen van maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen en het aandeel hernieuwbare energie te vergroten.

BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid mobiliteit CO2 voetafdruk
BMW elektrisch rijden BMW duurzaamheid mobiliteit

OP DUURZAAMHEIDSKOERS: STEDELIJKE MOBILITEIT.

Ons doel is om altijd 100% te geven – vooral als het om duurzaam rijplezier gaat. Wij zijn met onze bedrijfsdoelstellingen en de implementatie daarvan baanbrekend in de auto-industrie. Met het grootste aanbod van geëlektrificeerde modellen wereldwijd maken wij die duurzaamheid ook bereikbaar voor ons klanten.

 

Met BMW eDrive Zone ondersteunen we emissievrij rijden in milieuzones. BMW Plug-in Hybride modellen herkennen automatisch wanneer ze een milieuzone binnenrijden en schakelen dan zelf over naar een emissievrije, volledig elektrische rijmodus. Met het BMW Points programma verzamelt de berijder voor iedere elektrisch afgelegde kilometer punten – in milieuzones zelfs het dubbele aantal. Deze punten zijn te beheren in de My BMW App* en kunnen worden ingewisseld voor bijvoorbeeld gratis laden via BMW Charging.

Duurzaamheid bij BMW

BMW EN DUURZAAMHEID.