Bijtelling

BIJTELLING LEASEAUTO.

Fiscale bijtelling uitgelegd.

BIJTELLING LEASEAUTO.

Fiscale bijtelling uitgelegd.

WAT IS BIJTELLING.

Bijtelling is het bedrag dat bij het belastbaar loon wordt opgeteld wanneer u een leaseauto tevens privé gebruikt. Kortgezegd wordt een gedeelte van de cataloguswaarde van de auto opgeteld bij uw bruto-inkomen. Hier wordt vervolgens inkomensbelasting over betaald. Hierdoor betaalt u meer belasting en zal uw nettoloon lager uitvallen. Standaard is de bijtelling vanaf 2017 22% van de cataloguswaarde van de leaseauto, maar des te lager de CO2 uitstoot, des te lager de bijtelling.

Het bijtellingspercentage geldt voor 60 maanden en gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand dat het kenteken voor de leaseauto is afgegeven. Gedurende die vijf jaar verandert het percentage niet, ook niet wanneer de auto van eigenaar wisselt.

Wat is bijtelling

WANNEER IS BIJTELLING VAN TOEPASSING.

Bijtelling geldt wanneer een leaseauto naast zakelijk verkeer ook voor privéritten gebruikt wordt. Hierbij wordt een minimum van 500 kilometers privégebruik per kalenderjaar gehanteerd. Er wordt bijtelling berekend wanneer dit aantal wordt overschreden. Rijdt u per jaar meer dan 500 km privé en is dit toegestaan door uw werkgever, raadpleeg dan uw financieel adviseur of HR afdeling.

Bijtelling dient alleen bij het loon te worden opgeteld als er meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé is gereden. Dit geldt dus niet als er minder privé kilometers met de auto van de zaak zijn gereden. U dient uw kilometers aan te kunnen tonen met een sluitende kilometeradministratie. Als een werknemer hiermee kan bewijzen dat het privégebruik minder is dan 500 kilometer, kan er een verklaring voor vrijstelling worden aangevraagd bij de Belastingdienst.

HOOGTE VAN UW BIJTELLING.

Hoogte bijtelling

HOOGTE VAN UW BIJTELLING.

De hoogte van het bijtellingspercentage is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de leaseauto. Een auto die geen CO2 uitstoot - ofwel een volledig elektrische auto - valt in de categorie 4% bijtelling en zal dus ook voordeliger voor privédoeleinden te gebruiken zijn. Voor alle overige modellen geldt een fiscale bijtelling van 22%.