PRIVACY STATEMENT BMW NEDERLAND.

Via de website www.bmw.nl, onderdeel van de BMW Group Nederland, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BMW acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

BMW is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1287538. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 23 februari 2017.

Doeleinden van verwerking.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 

 • het verlenen van toegang tot de website www.bmw.nl;
 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gebruik van persoonsgegevens.

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. BMW Group Nederland zal de persoonsgegevens, zoals hieronder besproken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, niet voor andere doeleinden gebruiken.

Online aanvraag.

Op onze website bieden wij de mogelijkheid een proefrit, offerte, brochure, werkplaats afspraak of onderhoudscontract aan te vragen. Als u een aanvraagformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig om uw aanvraag af te handelen.

Bij het invullen van een aanvraagformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):
 

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres
 • bedrijfsnaam (optioneel)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen.

MyBMW Profiel.

Om door u geconfigureerde BMW te bewaren en een aanvraag in te dienen kunt u een MyBMW profiel aanmaken. Bij het aanmaken van een profiel zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De gegevens die u bij het aanmaken van een profiel invult worden bewaard zolang het nodig is om gebruik te maken van onze diensten en website.

Bij het aanmaken van een profiel voor de website, vragen wij u om de volgende gegevens:
 

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 

 • Het beheren van door u geconfigureerde BMW’s;
 • Het indienen van een aanvraag voor bijvoorbeeld een offerte of proefrit;
 • Het aanbieden van soortgelijke diensten.

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Contactformulier.

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):
 

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres (optioneel)
 • e-mailadres (optioneel)
 • telefoonnummer (optioneel)
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Verstrekking aan derden.

Indien noodzakelijk voor de afhandeling van uw verzoek worden de door u verstrekte gegevens aan de door u benoemde BMW dealer doorgegeven. Deze gegevens worden verstrekt om op uw verzoek aan u informatie over de voertuigen van BMW of andere producten en diensten te kunnen sturen, offertes uit te kunnen brengen of om bijvoorbeeld een proefrit te kunnen plannen.

BMW Group Nederland kan, indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan haar dochtermaatschappij BMW Financial Services om u te informeren over de financieringsmogelijkheden en lease van voertuigen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
 

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy verklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en recht van verzet.

U heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een mail sturen naar bmwklantenservice@bmw.nl. Schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar BMW Klantenservice, postbus 5808, 2280 HV in Rijswijk.

Contactgegevens.

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0800-0992234 .

PRIVACY STATEMENT BMW FINANCIAL SERVICES.

Via de website www.bmw.nl, onderdeel van de BMW Group Nederland, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BMW Financial Services acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

BMW Financial Services is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1145284. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 23 februari 2017.

Gebruik van persoonsgegevens.

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. BMW Financial Services zal de persoonsgegevens, zoals hieronder besproken, tenzij u daar vooraf toestemming voor gegeven, niet voor andere doeleinden gebruiken.

Doeleinden van verwerking.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 

 • het verlenen van toegang tot de website www.bmw.nl;
 • het aanmaken van een account en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;
 • het aanvragen van een nieuwsbrief of offerte. Wilt u deze offerte omzetten in een aanvraag, dan zullen de gegevens ook voor de aanvraag worden gebruikt.

Online aanvraag.

Op onze website bieden wij de mogelijkheid een offerte of een nieuwsbrief aan te vragen. Als u een aanvraagformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig om uw aanvraag af te handelen.

Bij het invullen van een aanvraagformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):
 

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres
 • bedrijfsnaam (optioneel)
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw aanvraag kunnen behandelen.

Contactformulier.

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door u zijn opgegeven):
 

 • geslacht
 • voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam
 • adres (optioneel)
 • e-mailadres (optioneel)
 • telefoonnummer (optioneel)
 • kenteken (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

Verstrekking aan derden.

Indien noodzakelijk voor de afhandeling van uw verzoek worden de door u verstrekte gegevens aan de door u benoemde BMW dealer doorgegeven indien dit nodig is voor het afhandelen van uw verzoek. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
 

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy verklaring.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en recht van verzet.

U heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt hiervoor een mail sturen naar csc@bmw.nl. Schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar BMW Financial Services CIC, Postbus 84004, 3009 CA Rotterdam.

Contactgegevens.

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via (070) 41 47 510.

PRIVACY STATEMENT SOLLICITANTEN.

Hier leest u hoe BMW Group Nederland entiteiten (‘BMW’) omgaan met de verwerking van persoonsgegevens die zij verkrijgt via haar website www.bmw.nl (‘Website’).

BMW is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van die gegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Algemeen.

Via de Website kunt u onder andere informatie opvragen, solliciteren op onze vacatures en stages en open sollicitaties versturen. Op een aantal plaatsen op deze Website vragen wij dan om persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen alleen gebruikt worden voor die doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt, namelijk het ontvangen van passende vacatures respectievelijk het deelnemen aan sollicitatieprocedures.

Doeleinden verwerking.

Persoonsgegevens worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten of diensten te leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld leeftijdscontrole). Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om uw sollicitatie voor onze vacatures en stages te registreren, om contact met u te onderhouden over zaken zoals recruitmentactiviteiten, beschikbare vacatures, loopbaanmogelijkheden en de verschillende momenten in een selectietraject.

Verstrekking van Persoonsgegevens.

BMW kan uw persoonsgegevens uitwisselen met haar groepsmaatschappijen. Op basis van die gegevens kan een profiel worden opgesteld zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van de Website, producten en diensten nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.

Persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens zullen maximaal 1 jaar worden bewaard. Na afloop van deze termijn zullen de gegevens worden gewist.

Beveiliging.

BMW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

Aansprakelijkheid.

BMW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van bepaalde onderdelen van de Website.

Verzet, inzage, correctie, verwijdering persoonsgegevens en contact.

U kunt uw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen. Bij vragen of verzoeken over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via toekomst@bmw.nl.