BMW EN DUURZAAMHEID

BMW VEHICLE FOOTPRINT.

INTRO

TRANSITIE BEGINT MET TRANSPARANTIE.

Hoe zie ik welke ecologische voetafdruk mijn toekomstige BMW heeft? De BMW Vehicle Footprint laat dat zien. Vier wezenlijke duurzaamheidscriteria en een uitvoerige TÜV-gecertificeerde ecobalans bieden uitgebreide informatie. Overzichtelijk en transparant. Op basis hiervan kunt u een gefundeerde beslissing nemen.

BMW duurzaamheid 2023 Vehicle Footprint Navigation klimaatimpact

KLIMAATIMPACT

VAN BEGIN TOT EIND.

EMISSIE GEDURENDE DE GEHELE LEVENSCYCLUS.

BMW Group heeft zich vrijwillig verbonden aan de bij het klimaatakkoord van Parijs bepaalde doelstelling van maximaal 1,5 graad opwarming. Wij vermelden de ecologische voetafdruk met de CO₂-equivalente meetwaarde CO₂e, die de invloed van alle broeikasgassen, waaronder bijvoorbeeld ook methaan, weergeeft. En we werken voortdurend aan vermindering van deze invloed, al voordat een BMW ook maar een meter aflegt en ook tijdens de gebruiksfase.

BMW duurzaamheid 2023 Windenergie

Groene stroom.

Meer energie uit hernieuwbare bronnen in de toeleveringsketen, de productie en het oplaadnetwerk van BMW. In onze fabrieken bestaat de ingekochte energie al compleet uit groene stroom. Ook onze toeleveranciers produceren hier grotendeels mee.

BMW duurzaamheid 2023 Zonne-energie

Circulaire economie.

Grondstoffen besparen en materialen zo lang mogelijk opnieuw gebruiken. In onze productie focussen we op het principe van de circulaire economie. Dat houdt in: meer onderdelen en stoffen recyclen om zo minder grondstoffen te verbruiken.

BMW duurzaamheid 2023 Vehicle Footprint efficiëntie

EFFICIËNTIE

VEEL BEREIKEN MET MINDER.

MET MINDER VERBRUIK VERDER RIJDEN.

Efficiëntie betekent het grootst mogelijke effect met de kleinste inspanning bereiken. Al vele modelgeneraties lang is BMW EfficientDynamics een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van BMW. Met innovatieve oplossingen zorgen we voor meer rijplezier en tegelijk een lager verbruik en een grotere actieradius.

BMW duurzaamheid 2023 Vehicle Footprint efficiënte productie

GEBOUWD VOOR DE HOOGSTE EFFICIËNTIE.

Hoogwaardig staal en van aluminium gemaakte deuren, motorkappen en achterkleppen zorgen voor minder gewicht. Aerodynamische wielen, automatisch openende en sluitende koelluchtkleppen en nog meer optimalisaties verminderen de luchtweerstand. Een intelligent warmtemanagement reduceert het energieverbruik. Een BMW is gemaakt om meer rijplezier te koppelen aan minder verbruik en een grotere actieradius.

BMW duurzaamheid 2023 Vehicle Footprint My BMW App

EFFICIËNT RIJDEN MET DE MY BMW APP.

De My BMW App helpt u met praktische tips om efficiënter te rijden. Die laat uw verbruik over een bepaalde periode zien en vergelijkt die met andere gelijkwaardige modellen in de Community. En u krijgt daarbij praktische tips om uw verbruik te optimaliseren. Zo bent u energiebesparend onderweg, met tegelijk meer rijplezier.

BMW duurzaamheid 2023 Vehicle Footprint circulaire economie

CIRCULAIRE ECONOMIE.

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYCLE.

GRONDSTOFFEN SPAREN DOOR GERECYCLEDE MATERIALEN.

We streven ernaar om natuurlijke grondstoffen te sparen en materialen langdurig en hoogwaardig circulair te gebruiken. Dus passen we gerecyclede materialen toe, zoals secundair aluminium voor de hoogvoltage-accu of kunststoffen. Volgens het principe ‘Secondary First’ zal het aandeel van gerecyclede en opnieuw gebruikte materialen stap voor stap op 50% moeten uitkomen. Daarbij construeren we onze auto's zo dat die na gebruik eenvoudiger gedemonteerd kunnen worden en materialen opnieuw zijn te gebruiken.

BMW duurzaamheid 2023 Vehicle Footprint toeleveringsketen

TOELEVERINGSKETEN

RESPECT VOOR MENS EN MILIEU.

MILIEU- EN SOCIALE VEREISTEN IN DE TOELEVERINGSKETEN.

Verantwoording afleggen, betekent dat je die ook moet nemen. Daarom weten we waarmee wij onze auto's bouwen. En controleren wij het grondstofgebruik in de toeleveringsketen zeer zorgvuldig. Zo leveren wij onze bijdrage door op mensenrechten te letten en milieunormen te respecteren.

ONTDEK DE VOORLOPER VAN DUURZAME MOBILITEIT.

BMW duurzaamheid 2023 Neue Klasse

DE NEUE KLASSE: ONZE VISIE IS DUURZAAMHEID.

Beleef nu al de innovatie van morgen. Met de Neue Klasse starten we een circulaire, digitale en volledig elektrische toekomst. Ons nieuwe model verbindt rijplezier met de hoogste efficiëntie. Daarbij focussen we in het bijzonder op grondstofbesparing en zetten we sterk in op het gebruik van gerecyclede materialen.

BMW duurzaamheid 2023 Vehicle Footprint G60 duurzaamheid BMW i5 en 5 Serie Sedan

DUURZAAMHEID IN DE NIEUWE BMW 5 SERIE.

Welke ecologische voetafdruk laat de volledige elektrische BMW i5 na? En hoe ziet de ecobalans van de nieuwe BMW 5 Serie Sedan eruit? Ontdek meer over onze eerste opgestelde BMW Vehicle Footprint: