De hoge eisen die u stelt aan onze producten en diensten, vormen de richtlijn voor hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij hechten er veel waarde aan om op vertrouwelijke en integere wijze om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens zorgvuldig en gebruiken wij deze slechts voor specifieke doeleinden, een en ander in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

 

De informatie over hoe BMW Nederland B.V. (Einsteinlaan 5, 2289 CC te Rijswijk) (hierna: “BMW Group Nederland”) met uw persoonsgegevens omgaat wordt beschreven in de volgende secties.

Lees meer

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) is BMW Group Nederland verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

 

BMW Group Nederland verleent diensten en levert producten zelf, dan wel middels verschillende Nederlandse partijen. BMW Group Nederland coördineert in Nederland de verkoop en levering van BMW gerelateerde producten en diensten, waaronder voertuigen, producten en diensten van de merken BMW, BMW M, BMW i, MINI en BMW Motorrad (hierna worden deze merken gezamenlijk genoemd “BMW Merken”). Deze privacyverklaring heeft tevens betrekking op de verwerking van persoonsgegevens gerelateerd aan voertuigen, producten en diensten van de BMW Merken.

 

BMW Group Nederland geeft erkende dealers van BMW Merken en erkende werkplaatsen van BMW Merken (“BMW Partners”) de bevoegdheid om eerstelijns ondersteuning en klantenservice te bieden bij technische en niet-technische zaken aan klanten, potentiële klanten, contractpartners en andere belangengroepen. BMW Group Nederland ondersteunt de BMW Partners hierbij (tweedelijns ondersteuning).

 

BMW Group Nederland exploiteert verschillende websites, waaronder www.bmw.nl, www.mini.nl en www.bmw-motorrad.nl. Op deze websites wordt onder andere de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een gepersonaliseerd online account, namelijk ‘My BMW’. Verder promoot BMW Group Nederland de BMW Merken in Nederland.

 

Tenzij anders is gespecificeerd zijn BMW Partners juridisch en economisch zelfstandige ondernemingen, en geen onderdeel van BMW Group Nederland. Als licentiehouders gebruiken ze de BMW Merken – afhankelijk van hun bevoegdheden – voor de verkoop van voertuigen, originele onderdelen en accessoires van BMW Merken, en voor gerelateerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. 

 

BMW Group Nederland is verantwoordelijk en kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor al uw persoonsgegevens die zij verkrijgt via de websites van de BMW Merken, uw My BMW account, Digitale Diensten (zoals ConnectedDrive) en de klantenservice van BMW Group Nederland (hierna te noemen: “BMW Klantenservice”). Ook voor de persoonsgegevens die BMW Group Nederland verkrijgt en genereert in het kader van direct marketing acties gerelateerd aan de BMW Merken is zij verwerkingsverantwoordelijke. BMW Group Nederland verwerkt uw persoonsgegevens ook indien deze door BMW Partners worden doorgegeven en voor zover wordt voldaan aan de vereisten betreffende de naleving van de AVG.

 

In sommige gevallen is BMW Group Nederland samen met één of meerdere BMW Partners verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u via een website die BMW Group Nederland exploiteert (zoals www.bmw.nl) een voertuig reserveert of koopt bij één van onze BMW Partners. BMW Group Nederland en de betrokken BMW Partner hebben in dit geval namelijk een gezamenlijk doel en werken samen om u het aanbod te kunnen tonen en om uw reservering of aankoop te verwerken.

 

BMW Partners kwalificeren zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens die u aan hen ter beschikking stelt in verband met (klantenservice op het gebied van) verkoop en ten behoeve van andersoortige dienstverlening. BMW Partners verwerken uw persoonsgegevens ook indien deze door BMW Group Nederland worden doorgegeven om de door u gevraagde producten en/of diensten te kunnen leveren, voor zover wordt voldaan aan de AVG.

 

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (“BMW AG”) is het Duitse moederbedrijf van de BMW Group, waaronder BMW Group Nederland, en levert verschillende ondersteunende diensten aan de BMW Group entiteiten, waaronder IT-diensten. In deze hoedanigheid kwalificeert BMW AG doorgaans als verwerker voor BMW Group Nederland en eventueel voor BMW Partners. BMW AG is tevens zelf verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die zij ontvangt uit hoofde van het gebruik van de BMW smartphone apps, zoals de MyBMW App, My MINI App en de BMW Motorrad Connected App. Met betrekking tot de digitale diensten in onze voertuigen, zoals de BMW ConnectedDrive diensten, MINI Connected diensten en BMW ConnectedRide diensten (“Digitale Diensten”), is BMW AG gezamenlijk met BMW Group Nederland de verwerkingsverantwoordelijke. Alle verwerkingsverantwoordelijken die hierboven zijn genoemd (BMW Group Nederland, BMW Partners en BMW AG) zullen alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de juiste verwerkingsverantwoordelijke terechtkomen en worden beantwoord.

 

In deze privacyverklaring worden tevens bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door BMW Partners beschreven. Het is echter mogelijk dat BMW Partners tevens andere persoonsgegevens verzamelen en hun eigen privacyverklaring hebben. Uit die privacyverklaring kunt u afleiden op welke wijze de BMW Partners uw persoonsgegevens verwerken.  In de onderhavige privacyverklaring vallen de BMW Partners niet onder de verwijzingen naar ‘wij’ of ‘we’.

 

Instellingen en voorkeuren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door BMW Group Nederland (en niet door BMW Partners) kunt u inzien en beheren via het ‘myBMW Self Service Portal’. Meer informatie treft u hieronder aan onder het kopje ‘Hoe kunt u online uw instellingen en voorkeuren voor het verwerken van uw persoonsgegevens bekijken en wijzigen?’

 

De contactgegevens voor BMW Klantenservice en BMW Group Nederland vindt u hier en onderaan deze privacyverklaring.

BMW Group Nederland verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens onder andere in de volgende gevallen:

 

 • als u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via onze website, via BMW Klantenservice of via de BMW Partners, en u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten of indien u overige vragen heeft;
 • als u bij ons producten en/of diensten koopt (bijvoorbeeld BMW ConnectedDrive in de BMW ConnectedDrive Store op onze website);
 • als u informatie aanvraagt met betrekking tot onze producten en/of diensten (bijvoorbeeld toezending van brochures of prijslijsten);
 • als wij u een enquête toesturen nadat u contact met ons of met een BMW Partner heeft gehad, bijvoorbeeld na een proefrit of aankoop (alsmede wanneer u reageert op een dergelijke enquête);
 • als u meedoet aan een onderzoek, pilot, test of andere soortgelijke activiteiten van BMW (zoals het testen van een nieuwe functionaliteit in het voertuig);
 • als u recht heeft op pechhulp van BMW of hieromtrent contact opneemt met BMW;
 • als dit noodzakelijk is voor het leveren van bepaalde diensten (bijvoorbeeld wanneer u uw voertuig wilt lokaliseren via de MyBMW App of wanneer u gebruikt maakt van deelvoertuigen die worden aangeboden door BMW);
 • als u op onze direct-marketingactiviteiten reageert, bijvoorbeeld wanneer u een antwoordkaart invult of uw gegevens online op een van onze websites (bijvoorbeeld www.bmw.nl) verstrekt;
 • als uw persoonsgegevens naar ons worden doorgestuurd door BMW Partners of derden indien en voor zover wordt voldaan aan de AVG;
 • als u ons uw voertuiggegevens (met het voertuigidentificatienummer) toestuurt in het kader van dienstverlening en onderhouds- en reparatiewerkzaamheden door BMW Partners;
 • als andere aan BMW Group Nederland gelieerde entiteiten en/of onze zakelijke partners uw persoonsgegevens verstrekken voor zover dat op basis van de AVG is toegestaan; en
 • als derden (zoals leveranciers van adreslijsten) persoonsgegevens over u verstrekken voor zover dat op basis van de AVG is toegestaan.

 

Als u persoonsgegevens verstrekt namens iemand anders, dient u ervoor zorg te dragen dat deze ander kennis heeft genomen van deze privacyverklaring. Als u jonger bent dan 16 jaar, verzoeken wij u ons geen persoonsgegevens te verstrekken zonder toestemming van een ouder of voogd. 

 

Help ons uw persoonsgegevens up-to-date te houden door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens, en met name in uw contactgegevens.

De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden verwerkt via onze diensten en contactkanalen die zijn beschreven in deze privacyverklaring:

 

Contactgegevens ► Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

Interesses ► Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot onderwerpen die u interesseren, zoals voertuigen waar uw belangstelling naar uitgaat, uw favoriete BMW Partners, hobby's en andere persoonlijke voorkeuren.

Overige persoonsgegevens ► Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot geboortedatum, opleiding, grootte van het huishouden of beroepssituatie.

Contractgegevens ► Klantnummer, contractnummer, gekochte Digitale Diensten.

Online account gegevens ► Account ID (“BMW ID”). Accountgegevens met betrekking tot MyBMW, BMW Digitale Diensten, portals voor klanten en potentiële klanten, betalingsgegevens die u heeft opgegeven (zoals uw creditcardnummer bij de aanschaf van bepaalde Digitale Diensten of het reserveren van een voertuig bij een BMW Partner.

Website- en communicatiegegevens ► Informatie over hoe u onze website gebruikt en of u berichten van ons opent of doorstuurt, inclusief gegevens die zijn verzameld door middel van cookies en andere volgtechnieken. Meer informatie hierover vindt u hier in het BMW Cookiebeleid.

Identificatiegegevens ► Persoonsgegevens om uw identiteit vast te stellen, waaronder uw kentekenbewijs (deel 1), alsook transactiegegevens. Met betrekking tot onze zakelijke relaties, betreft dit ook informatie over fraudezaken, overtredingen en misdrijven, verdachte transacties, of u een politiek prominent persoon bent en of u voorkomt op (internationale) sanctielijsten.

Transactie- en interactiegegevens ► Informatie over aankopen van producten en diensten, interactie met BMW Klantenservice (uw verzoeken en klachten) en BMW Partners, alsmede deelname aan marktonderzoeken.

Gegevens over apps en digitale diensten ► Informatie over uw gebruik van apps en digitale diensten van BMW (op uw mobiele apparaat en/of in uw voertuig).

Voertuigfuncties en -instellingengegevens ► Informatie over de functies en huidige instellingen van uw voertuig (geïdentificeerd op basis van het voertuigidentificatienummer).

Technische voertuiggegevens ► Gegevens die zijn aangemaakt en/of verwerkt in het voertuig, bijvoorbeeld gegevens terzake de prestaties van uw motor en andere verbruiksgegevens. Meer informatie hieromtrent vindt u hier.

Gegevens om uw voertuig te lokaliseren ► In verband met de voornoemde apps en digitale diensten kunnen locatiegegevens verwerkt worden zodat u bijvoorbeeld uw voertuig kunt vinden via webapplicaties of smartphone applicaties van BMW. In onze dienstbeschrijvingen kunt u meer lezen over de functionaliteiten in uw voertuig welke locatiegegevens gebruiken.

Het verwerken van uw persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een van de wettelijke grondslagen. Een beschrijving van de reikwijdte van de aanwezige wettelijke grondslagen kan hier gevonden worden. Hieronder noemen wij telkens de toepasselijke wettelijke grondslag.

 

Klantondersteuning en marketing – het beantwoorden van vragen en verzoeken en het verstrekken van nieuws en aanbiedingen

 

Voor dit doeleinde verzamelt BMW Group Nederland contactgegevens, interesses, website- en communicatiegegevens. BMW Group Nederland gebruikt de door u via onze website (www.bmw.nl), MyBMW account, BMW Digitale Diensten en door BMW Partners verstrekte informatie ten behoeve van klantondersteuning en voor marketing doeleinden. Hieronder valt ook het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken.

 

Tevens verzamelt BMW Group Nederland informatie over de afleverdatum van uw voertuig en verstuurt zij u in overeenstemming met uw aangegeven voorkeurscontactkanalen BMW nieuws en mogelijk voor u interessante aanbiedingen.

 

BMW Group Nederland kan de door haar verzamelde informatie delen met BMW Partners en kan derhalve (op uw verzoek) voor follow-up zorgdragen. Tevens kan BMW Nederland op deze wijze gepersonaliseerde aanbiedingen aan u doen.

 

Voor zover toegestaan binnen de kaders van de AVG, kan BMW Group Nederland de door haar verwerkte persoonsgegevens anonimiseren of pseudonimiseren en vervolgens analyseren om de klantondersteuning en marketing van BMW Group Nederland en BMW Partners te verbeteren.

 

 • Wettelijke grondslag: Toestemming en gerechtvaardigd belang.
 • Gerechtvaardigd belang: Het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van BMW Group Nederland om in het licht van Digitale Diensten eventuele aanvullende of gelijksoortige diensten aan te bieden. Een ander gerechtvaardigd bedrijfsbelang is bijvoorbeeld het kunnen analyseren van de effectiviteit van marketingberichten en het verkrijgen van inzicht in klanttevredenheid.
 • Keuze: Toestemming voor marketingdoeleinden en gepersonaliseerde marketing kan wel of niet worden gegevens en kan op elk gewenst moment worden ingetrokken. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerkingen die gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigde belang.

 

Verbeteren van de klantervaring – het verbeteren van verkoop-, service- en administratieve processen van BMW en BMW Partners om de klantervaring te verbeteren.

 

Om continu de klantervaring en samenwerking met BMW Partners te verbeteren, maken we evaluaties en rapporten gebaseerd op contractinformatie en delen we deze met de betreffende BMW Partners. Deze evaluaties worden overwegend gebruikt voor het nemen van geschikte maatregelen (bijvoorbeeld training voor verkooppersoneel) om het aanvraag- en verkoopproces te verbeteren. De bovengenoemde rapporten worden alleen in een geaggregeerde en geanonimiseerde vorm opgesteld; dit betekent dat de ontvangers van de rapporten geen persoonlijke informatie over u ontvangen.

 

 • Wettelijke grondslag: Gerechtvaardigd belang.
 • Gerechtvaardigd belang: Het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van BMW Group Nederland om informatie te analyseren en op basis van deze analyses verbeteringen door te voeren.
 • Keuze: U kunt bezwaar maken tegen de verwerkingen die gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigde belang.

 

Voertuig verkoop en diensten – het verwerken van uw aankoop of reservering, configureren en onderhouden van
uw voertuig, leveren van diensten (zoals pechhulp of deelvoertuigen)

 

BMW Partners ontvangen van u of via BMW Group Nederland de benodigde contactgegevens, voertuigfuncties en –instellingengegevens, technische voertuiginformatie en transactie- en interactiegegevens als u een voertuig koopt of reserveert en/of deze laat repareren of onderhouden. Voor zover deze informatie niet al aan BMW Group Nederland is verstrekt, kan deze informatie verstrekt worden aan BMW Group Nederland en aan BMW AG indien dit noodzakelijk is om assistentie te verlenen bij technische en/of andere problemen van uw voertuig. Voor zover toegestaan binnen de kaders van de AVG, kunnen de voornoemde gegevens in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm geanalyseerd worden om de diensten en/of producten (alsmede het gebruik van de diensten en producten) van BMW Group Nederland en BMW AG te optimaliseren.

 

Wanneer u via een website van BMW Group Nederland diensten of producten koopt en betaalt, worden bepaalde contactgegevens en transactiegegevens gedeeld met een betaaldienstverlener voor het afhandelen van uw betaling conform de daarvoor geldende wetgeving.

 

 • Wettelijke grondslag: Uitvoering van overeenkomst en gerechtvaardigd belang.
 • Gerechtvaardigd belang: Het oplossen van (technische) problemen en optimaliseren van producten en/of diensten.
 • Keuze: U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking voor zover deze is gebaseerd op gerechtvaardigd belang.

 

Digitale Diensten – het leveren van Digitale Diensten, zoals ConnectedDrive en MINI Connected

 

BMW Group Nederland en BMW AG ontvangen contactgegevens en gegevens over apps en digitale diensten welke zij verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring voor ConnectedDrive diensten, die u hier kunt vinden. Een gedetailleerde beschrijving van de betreffende diensten kunt u hier vinden en voor BMW Motorrad hier. In verband met bepaalde apps en Digitale Diensten ontvangt BMW AG tevens informatie over de locatie van uw voertuig.

 

In de gedetailleerde beschrijving van de Digitale Diensten zijn ook doorgiften van uw persoonsgegevens in het kader van de Digitale Diensten opgenomen, die voor de uitvoering van deze diensten benodigd zijn.

 

Indien u een applicatie en/of dienst van een derde, zoals Spotify, gebruikt die het voertuig ondersteunt, dan kwalificeert deze derde als verwerkingsverantwoordelijke. BMW Group Nederland is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de applicatie en/of dienst van deze derde. Wij adviseren u voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derde, de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

 

 • Wettelijke grondslag: Uitvoering van overeenkomst en uitvoering wettelijke verplichting.
 • Keuze: Opzeggen van de Digitale Diensten. Daarnaast kan het verwerken van bepaalde gegevens (zoals locatiegegevens) stopgezet worden. Het gevolg hiervan is echter dat diensten die gebruik maken van locatiegegevens niet meer zullen werken.

 

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken van bevoegde instanties en toezichthouders.

 

Alle verwerkingsverantwoordelijken zijn gehouden aan wet- en regelgeving. Hieronder valt het overhandigen van (persoons)gegevens aan daartoe bevoegde instanties en toezichthouders en indien het zich voordoet aan gerechtelijke wederpartijen. Als dit toegestaan is, zal BMW Group Nederland een verzoek tot overhandiging zoals hiervoor beschreven aan u mededelen tenzij dit schade zou toebrengen aan het opsporen of voorkomen van een overtreding of misdaad.

 

Een voorbeeld hiervan is de verplichting van ons moederbedrijf BMW AG om bepaalde verbruiksgegevens, zoals gereden kilometers en verbruikte brandstof of elektriciteit, uit te wisselen met (Europese) overheidsinstanties. Deze gegevens worden bij een werkplaatsbezoek uitgelezen en worden door (Europese) overheidsinstanties gebruikt in verband met het nastreven en controleren van CO2-emissiedoelstellingen.

 

Uw gegevens worden bijvoorbeeld ook verwerkt als onderdeel van intern compliancebeheer, waarbij we aspecten beoordelen zoals of u voldoende bent geadviseerd bij het sluiten van een overeenkomst en of dealers hebben voldaan
aan alle wettelijke vereisten.

 

 • Wettelijke grondslag: Uitvoering wettelijke verplichting.
 • Keuze: Geen. (Uitzondering: het delen van verbruiksgegevens in verband met het nastreven en controleren van CO2-emissiedoelstellingen mag u weigeren op basis van verordening (EU) 2021/392.)

 

Het afwikkelen van contractuele aanspraken van dealers en zakelijke partijen – toekennen van financiële vergoedingen en nakomen van andere afspraken.

 

BMW Group Nederland heeft met bepaalde partijen contractuele afspraken gemaakt, waaronder BMW Partners en zakelijke klanten. Bijvoorbeeld over vergoedingen of kortingen. Om te beoordelen of een beroep gedaan kan worden op gemaakte afspraken en (als dat het geval is) deze afspraken uit te voeren, verwerkt BMW Group Nederland contactgegevens en transactie- en interactiegegevens.

 

Tevens verwerkt BMW Group Nederland contactgegevens bij het organiseren van zakelijke evenementen, waaronder evenementen voor journalisten.  

 

 • Wettelijke grondslag: Uitvoering van overeenkomst en gerechtvaardigd belang.
 • Gerechtvaardigd belang: Contacten met BMW Partners en zakelijke partijen, alsmede het uitnodigen van personen voor evenementen.
 • Keuze: U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking voor zover deze is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

 

Het actueel houden van persoonsgegevens en het voorkomen van fraude.

 

BMW spant zich in om persoonsgegevens actueel te houden. Wanneer wij bijvoorbeeld een verhuisbericht ontvangen of wanneer e-mails niet langer bezorgd kunnen worden aan een bepaald adres, zal BMW de nodige gegevens in onze database actualiseren. Hetzelfde kunnen wij doen wanneer wij via derden, zoals een BMW Partner, actuele gegevens ontvangen welke aantonen dat gegevens in onze database verouderd zijn.

 

Daarnaast kan BMW gegevens verwerken om fraude te voorkomen.  Wanneer er bijvoorbeeld een dienst wordt aangeschaft in een voertuig of contact opgenomen wordt met onze klantenservice, dan kan BMW een controle uitvoeren of dergelijke acties wel worden uitgevoerd door de rechtmatige eigenaar. Tevens kan BMW medewerking verlenen aan BMW Partners en autoriteiten in het tegengaan van verschillende vormen van fraude, zoals fraude met kilometertellers. 

 

Doorgifte aan derden

 

Persoonsgegevens die wij ontvangen voor bijvoorbeeld Digitale Diensten, kunnen gedeeld worden met derde partijen, zoals verzekeringsmaatschappijen die uw gegevens nodig hebben voor het leveren van bepaalde diensten aan u. In dit kader kan gedacht worden aan pay-as-you-drive diensten van verzekeringsmaatschappijen of aan aanbieders van deelvoertuigen. Nadere details over dergelijke diensten kunnen hier gevonden worden.

We zetten diverse beveiligingsmaatregelen in zoals versleuteling en authenticatietools om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te beschermen en te behouden.

 

Hoewel wij geen absolute bescherming tegen ongeoorloofde toegang kunnen garanderen in geval van gegevensoverdracht via het internet of een website, doen wij en onze dienstverleners en zakelijke partners er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de AVG door middel van fysieke, elektronische en procesmatige veiligheidsmaatregelen. We hebben onder meer de volgende maatregelen getroffen:

 

 •  streng toegangsprotocol tot uw persoonsgegevens overeenkomstig het need-to-know principe en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden;
 • overdracht van verzamelde persoonsgegevens in versleutelde vorm (waar noodzakelijk);
 • opslag van vertrouwelijke gegevens, zoals creditcardgegevens, uitsluitend in versleutelde vorm;
 • bescherming van IT-systemen door middel van een firewall om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang, bijvoorbeeld door hackers; en
 • permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.

 

Als u van BMW Group Nederland een wachtwoord heeft ontvangen of zelf een wachtwoord heeft gemaakt om toegang te krijgen tot bepaalde gedeelten van onze website of portals, apps of diensten die we exploiteren, bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden en om te voldoen aan de overige beveiligingsprocedures waar we u op wijzen. We adviseren u uw wachtwoord aan niemand anders mede te delen.

 

Al uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers (of beveiligde papieren opslag). Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met ons beveiligingsbeleid en de door ons geïmplementeerde beveiligingsstandaarden of die van onze leveranciers of zakelijke relaties.

 

Veiligheidsmaatregelen voor locatiegegevens

Sommige diensten kunnen alleen worden aangeboden als u uw locatie of de locatie van uw voertuig bekendmaakt. We nemen de vertrouwelijkheid van deze locatiegegevens zeer serieus. Uw locatiegegevens worden daarom beschermd met onder meer de volgende
veiligheidsmaatregelen:

 • Locatiegegevens worden uitsluitend opgeslagen in een vorm die naar u of uw voertuig kan worden teruggeleid voor zover dat is vereist om de Digitale Dienst te kunnen leveren.
 • Gegevens voor de lokalisering van het voertuig en gegevens voor de lokalisering van een mobiel apparaat/uw mobiele
  apparaat worden uitsluitend gekoppeld indien dat nodig is om de gevraagde diensten te leveren.
 • Enig ander gebruik van locatiegegevens ten behoeve van analyse of productverbetering vindt plaats met behulp van gegevensbestanden die van tevoren zijn geanonimiseerd.

Wij, BMW Partners en BMW AG hebben mogelijk toegang tot de gegevens voor lokalisering van het voertuig. Daarnaast heeft BMW AG mogelijk toegang tot de gegevens voor lokalisering van uw mobiele apparaat via de geleverde diensten (zoals de MyBMW App).

Bij de aankoop van het voertuig of de activering of configuratie van de Digitale Diensten of de MyBMW App ontvangt u een gedetailleerde beschrijving van de locatiegegevens die worden overgedragen om locatiespecifieke diensten te bieden.

Via de BMW ConnectedDrive-portal, de BMW Connected App of direct in het voertuig – indien dat technisch mogelijk is – kunt u instellen of we toestemming hebben om deze gegevens te blijven verzamelen en verwerken, waarmee toekomstige verwerking van gegevens kan worden voorkomen. Houd er wel rekening mee dat we mogelijk niet langer in staat zijn om bepaalde aspecten van onze diensten te bieden als u de verzameling van locatiegegevens hebt beperkt.

In overeenstemming met de AVG bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Als we persoonsgegevens voor meerdere doeleinden verwerken, worden deze verwijderd nadat het doeleinde waarvoor de langste bewaartermijn geldt is verstreken. De verwerking van uw persoonsgegevens voor het doeleinde met de kortere bewaartermijn zullen wij eerder staken. Waar mogelijk zijn onze systemen zo ingericht dat persoonsgegevens automatisch verwijderd worden na het verstrijken van een ingestelde bewaartermijn. Om de uitgangspunten van de AVG te vertalen naar concrete bewaartermijnen, gebruiken wij interne richtlijnen waaruit de hieronder genoemde maximale bewaartermijnen volgen. Vanwege het principe van dataminimalisatie zijn de hieronder genoemde maximale bewaartermijnen logischerwijze niet de standaard bewaartermijnen voor al onze processen. In veel gevallen worden persoonsgegevens echter eerder verwijderd omdat de persoonsgegevens op een eerder moment al niet meer nodig zijn. 

 

Klantondersteuning en marketing
Tot vijf jaar na het laatste contact tussen u en BMW Nederland.

 

Voertuig verkoop en diensten
Tot tien jaar na ontstaan van het betreffende document.

 

ConnectedDrive diensten, MINI Connected diensten, BMW ConnectedRide
Tot zeven jaar na het einde van uw ConnectedDrive overeenkomst.

 

Het voldoen aan bindende verzoeken tot toegang tot uw persoonsgegevens
Tot zeven jaar nadat het verzoek is ingediend.

 

Het afwikkelen van contractuele aanspraken van dealers en zakelijke klanten
Tot zeven jaar nadat aanspraak is gemaakt op de contractuele aanspraken.

BMW is een wereldwijd opererende onderneming. Persoonsgegevens worden verwerkt door werknemers van BMW Group Nederland, BMW AG, BMW Partners en zakelijke relaties (zoals IT-leveranciers, marketingbureaus en betaaldienstverleners) die wij opdracht daartoe hebben gegeven, bij voorkeur binnen de EU.

 

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in landen buiten de EU, gebruikt BMW Group Nederland waar nodig de standaardcontracten van de Europese Commissie, inclusief passende technische en organisatorische maatregelen, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens met dezelfde waarborgen worden verwerkt als die gelden volgens de AVG.

 

Voor sommige landen buiten de EU, zoals Canada en Zwitserland, heeft de EU reeds besloten dat daar een niveau van gegevensbescherming dat bestaat vergelijkbaar is met dat van de EU. Een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming betekent dat voor gegevensoverdracht naar deze landen geen additionele waarborgen nodig zijn.

 

Neem contact met ons op hier als u de specifieke veiligheidsmaatregelen voor de overdracht van uw gegevens naar andere landen wilt bekijken.

 

BMW AG levert IT diensten en opslagcapaciteit aan BMW Group Nederland met betrekking tot de meeste in deze privacy statement opgenomen doeleinden. BMW AG slaat het merendeel van de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens op.

 

Daarnaast deelt BMW Group Nederland deze persoonsgegevens met bepaalde gelieerde entiteiten, waaronder BMW Financial Services Nederland B.V., Breda en BMW Holding B.V., Rijswijk. Deze entiteiten kunnen de persoonsgegevens gebruiken en met klanten en potentiële klanten contact opnemen voor de hierboven vermelde redenen.

U kunt op elk gewenst moment de instellingen voor het gebruik van uw gegevens in BMW online accounts wijzigen door middel van de bijbehorende opties in uw online account 'My BMW', in uw BMW ConnectedDrive-account of in de BMW Connected App.

 

De instellingen voor het gebruik van uw gegevens door BMW Partners kunnen echter niet worden gewijzigd in uw online account. Om deze wijzigingen aan te brengen, of indien u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens, moet u daarom rechtstreeks contact opnemen met de respectievelijke BMW Partner.

 

Indien u meer wilt weten over welke voertuiggegevens verwerkt worden, dan kunt u gebruik maken van ‘BMW CarData’ via uw ConnectedDrive-account. Hier kunt u een overzicht inzien en downloaden van uw voertuiggegevens die op afstand uitgelezen kunnen worden. 

Als u vragen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens door ons, kunt u het beste eerst contact opnemen met BMW Klantenservice: per e-mail op uwprivacy@bmw.nl of uwprivacy@mini.nl  of telefonisch op het nummer 0800 - 0992234 (dagelijks van 08:00 uur tot 20:00 uur, zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 22:00 uur).

 

Daarnaast kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming via uwprivacy@bmw.nl of uwprivacy@mini.nl of reguliere post via Einsteinlaan 5, 2289 CC te Rijswijk.

 

Wanneer BMW Group Nederland uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u als betrokkene bepaalde wettelijke rechten die u kunt uitoefenen jegens BMW Group Nederland. In de volgende sectie worden uw rechten toegelicht zoals deze zijn gedefinieerd in de AVG. Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen we u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen of toe te lichten.

 

Rechten van betrokkenen

 

 • Recht op toegang tot en/of een kopie van uw informatie (artikel 15 AVG): 
  U kunt op elk gewenst moment informatie opvragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de categorieën persoonsgegevens die we verwerken, voor welke doeleinden we ze verwerken, de bron van de persoonsgegevens als we deze niet rechtstreeks bij u hebben verzameld en, indien van toepassing, de ontvangers aan wie we uw persoonsgegevens hebben doorgegeven. Het opvragen van een kopie van uw persoonsgegevens is kosteloos. Wanneer u in een relatief korte termijn extra kopieën opvraagt van uw persoonsgegevens, behouden we ons het recht voor om gepaste kosten te rekenen voor het verstrekken van de extra exemplaren.

 • Recht op correctie (artikel 16 AVG): 
  U kunt BMW Group Nederland verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren. Los van een eventueel verzoek zullen wij redelijke stappen ondernemen om de informatie die we over u hebben accuraat, volledig en actueel te houden door gebruik te maken van de meest actuele informatie waarover wij beschikken. In veel gevallen kunt u uw persoonsgegevens zelf rechtstreeks corrigeren in de app of op de ConnectedDrive portal.

 • Recht op verwijdering (artikel 17 AVG): 
  U kunt vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen als dat juridisch mogelijk is. Dit kan het geval zijn onder artikel 17 van de AVG als: 
  ► de gegevens niet langer zijn vereist voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; 
  ► u uw toestemming, die de basis vormt van de gegevensverwerking, intrekt en er geen andere wettelijke basis voor verwerking is; 
  ► u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen geldige reden is voor de verwerking of als u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw gegeven voor direct marketing; 
  ► de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

  In sommige gevallen kan een verwijderingsverzoek niet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer BMW de persoonsgegevens moet blijven verwerken:
  ► om te voldoen aan een wettelijke verplichting die vereist dat wij uw persoonsgegevens verwerken;
  ► in het kader van wettelijke bewaartermijnen;
  ► om rechtsvorderingen in te tellen of zich daartegen moet verdedigen. 
 • Recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG):
  U kunt BMW Group Nederland verzoeken om de verwerking te beperken indien:
  ► u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens in twijfel trekt. De verdere verwerking van de persoonsgegevens zal worden beperkt gedurende de periode die nodig is om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te verifiëren. 
  ► de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van uw persoonsgegevens weigert. In plaats daarvan eist u beperking van het gebruik ervan;
  ► wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u de betreffende persoonsgegevens wel nodig heeft om uw rechten af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen;
  ► u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, zolang het niet zeker is dat het rechtmatige belang van BMW bij de verwerking van uw persoonsgegevens zwaarder weegt dan uw belangen. 

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (artikel 20 AVG):
  Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens - voor zover technisch mogelijk - overdragen aan een andere verantwoordelijke. U kunt echter alleen aanspraak maken op dit recht als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of ter uitvoering van een contract. In plaats dat u een kopie van uw persoonsgegevens opvraagt, kunt u ons ook vragen de gegevens rechtstreeks over te dragen aan de andere verantwoordelijke die u aanwijst.
 • Recht op bezwaar (artikel 21 AVG): 
  U kunt te allen tijde bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen (waaronder profilering en waar de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigd belang, tenzij de bedrijfsbelangen van BMW Group Nederland zwaarder wegen dan uw belangen).

Verzoeken om deze rechten uit te kunnen oefenen is onderhavig aan verschillende uitzonderingen ter waarborging van het algemeen belang, waaronder het opsporen en voorkomen van misdrijven en het geheimhouden van vertrouwelijke informatie. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, zal BMW Group Nederland uw bevoegdheid daartoe nagaan en in voorkomende gevallen ons best doen uw verzoeken binnen één maand af te handelen.

 

BMW Group Nederland neemt uw opmerkingen en rechten zeer serieus. Als u niet tevreden bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door BMW Group Nederland of de wijze waarop wij reageren op uw verzoeken, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG