WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

  We verwerken uw gegevens alleen indien dat is toegestaan op basis van de AVG. BMW Group Nederland beroept zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen uit artikel 6 AVG:

  Lees meer
  • Toestemming (artikel 6, lid 1a AVG): we zullen bepaalde persoonsgegevens uitsluitend verwerken op basis van de toestemming die u uitdrukkelijk en uit eigen beweging hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken.
  • Naleving van een overeenkomst/precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1b AVG): voor de totstandkoming en/of uitvoering van uw contract met BMW Partners hebben we toegang tot bepaalde persoonsgegevens nodig. 
  • Vervulling van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1c AVG): BMW Group Nederland is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen. We moeten bepaalde gegevens verwerken om deze verplichtingen te vervullen. 
  • Gerechtvaardigd belang (artikel 6, lid 1f): BMW Group Nederland verwerkt bepaalde persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om haar gerechtvaardigde belangen of de belangen van derden te behartigen. Dit is echter alleen van toepassing indien uw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons. 
  Lees meer