REAL TIME TRAFFIC INFORMATION.

Met Real Time Traffic Information (RTTI) beschikt u onderweg in uw BMW op elk moment over actuele verkeersinformatie. Nauwkeurige gegevens over locatie en duur van de verkeershinder worden nagenoeg in real-time weergegeven om te informeren over de actuele verkeerssituatie op snelwegen, provinciale wegen en vele stedelijke routes. Intelligente adviezen over efficiënte omleidingen helpen u om zo snel mogelijk uw bestemming te bereiken. Als databronnen fungeren o.a. geanonimiseerde bewegingsprofielen uit GPS-gegevens van voertuigvloten, smartphone apps en politiemeldingen, maar ook terugkerende verkeerspatronen zoals forensenverkeer.

De verkeerssituatie wordt gevisualiseerd door de wegen in groen, geel, oranje of rood weer te geven.

Real Time Traffic Information gedemonstreerd op het Navigatiesysteem Professional: