BMW EfficientDynamics: verbruik en emissies

VERBRUIK EN EMISSIES.

MEETMETHODES VAN BRANDSTOFVERBRUIK EN CO₂ EMISSIE.

VERBRUIK EN EMISSIES. MEETMETHODES VAN BRANDSTOFVERBRUIK EN CO₂ EMISSIE.

Het brandstofverbruik en de CO2 emissie van nieuwe auto’s worden vastgesteld volgens een gestandaardiseerde meetmethode. In september 2018 werd de tot dan toe toegepaste NEDC verbruikstest (New European Driving Cycle) vervangen door de WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), een testcyclus die het dagelijkse gebruik dichter benadert. Aanvullend worden de auto’s onderworpen aan de RDE emissietest (Real Driving Emissions), die de uitstoot van schadelijke stoffen in de praktijk meet. Met de nieuwe testmethoden kunnen consumenten het brandstofverbruik en de emissies van nieuwe auto's nog beter vergelijken. Op deze pagina vindt u verder nuttige informatie over de duurzaamheid en de efficiëntie van dieselmotoren.

Lees meer

HIGHLIGHTS WLTP.

 • 01 De nieuwe, wettige WLTP verbruiksmeting benadert de praktijk beter
 • 02 Tests vinden plaats over een langere periode, bij hogere snelheden en met een dynamischer verloop
 • 03 Normwaarden uit de nieuwe meetmethode liggen dichter bij het praktijkverbruik
 • 04 Transparantere cijfers met betrekking tot de te verwachten brandstofkosten
 • 05 Sinds 1 september 2017 is de WLTP testmethode stapsgewijs ingevoerd

WLTP TESTMETHODE.

Nauwkeurige testmethoden voor verbruiks- en CO₂ emissiewaarden.

De WLTP testmethode is gebaseerd op wereldwijd verzamelde gegevens uit de praktijk, zodat ook de gemeten waarden realistischer uitvallen dan voorheen. Dat betekent onder meer nieuw gedefinieerde en beduidend strengere testomstandigheden, hogere snelheden en een langere duur van de test (30 i.p.v. 20 minuten).
Voor een nog nauwkeuriger vaststelling van de CO2 emissie, worden tijdens de tests zowel de reguliere uitvoeringen getest als versies met optionele uitrustingen. Dat resulteert voor elk model in twee waarden: afhankelijk van de aerodynamica, het gewicht en de rolweerstand het laagste en het hoogste normverbruik. Dankzij de WLTP testmethode kunnen consumenten het brandstofverbruik en de CO2 emissie van nieuwe auto's nóg beter vergelijken. Bij de configuratie van een concreet model in een specifieke uitvoering worden de individuele normwaarden voor verbruik en emissie weergegeven. Afwijkingen in het praktijkverbruik zijn echter ook met deze testmethode mogelijk. Het praktijkverbruik en de CO2 emissie zijn sowieso mede afhankelijk van uiteenlopende topografische en klimatologische omstandigheden en het rijgedrag van de bestuurder. Ook hebben de verkeerssituatie, de belading en belasting van de auto en het gebruik van bijvoorbeeld de airconditioning effect op het verbruik en de emissie. Het staat vast dat de testomstandigheden van de WLTP realistischer zijn dan voorheen, zodat de verbruiks- en emissiecijfers op papier hoger zijn en de actieradius van elektrische auto’s kleiner is. Dat heeft echter geen negatief effect op het verbruik en de actieradius in de praktijk. Bovendien werkt BMW Group steeds aan nieuwe technologieën om het verbruik en de actieradius van zijn auto’s steeds verder te verbeteren.


De in alle landen van de Europese Unie en in Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein, Israël en Turkije (EU28+) te bestellen modellen van BMW Group, zijn op basis van de WLTP toegelaten.


Sinds 1 juli 2020 gelden in Nederland nieuwe BPM tarieven. Op basis van de CO2 uitstoot volgens WLTP wordt het BPM bedrag berekend. Voor de afgelopen overgangsperiode ontwikkelde de Europese Commissie een voor alle fabrikanten gelijke methode om de cijfers terug te rekenen naar NEDC.
Deze periode was bedoeld om de omzetting te vereenvoudigen. Het tijdstip van de daadwerkelijke invoering van het vermelden van de WLTP waarden varieert van land tot land.


Sinds september 2018 zijn alle autofabrikanten wettelijk verplicht alle modellen die in de EU28+ landen worden verkocht volgens de WLTP methode te testen.
Vanaf januari 2021 moeten in alle landen die de Europese wetgeving voor de toelating van auto’s overnemen, de WLTP waarden worden gehanteerd en gecommuniceerd.

Lees meer

WLTP IN VERGELIJKING MET NEDC.

Kom meer te weten over de verschillen tussen de oude en de nieuwe testmethoden.

Testmethode
NEDC
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS (RDE).

Realistische meetresultaten van de emissie van schadelijke stoffen tijdens de testrit op de openbare weg.

Sinds medio mei 2016 zijn RDE metingen verplicht voor alle autofabrikanten in de EU28+ landen (de landen van de Europese Unie en in Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein, Israël en Turkije). Tijdens deze RDE tests worden de emissies van schadelijke stoffen, zoals fijnstof (partikels) en stikstofoxide (NOx), direct tijdens de testrit in de praktijk gemeten. Zo worden de gemiddelde emissiewaarden vastgesteld die ook in de praktijk zijn te verwachten.

Om de emissie van schadelijke stoffen in de praktijk nog verder te reduceren, past BMW Group voor zijn modellen diverse technologieën voor de reductie van emissies toe.

De BMW BluePerformance maatregelen reduceren bijvoorbeeld de uitstoot van NOx door dieselmotoren. Bij de introductie van de nieuwe generatie 6-cilinder dieselmotoren vanaf 2020 is de opslagkatalysator bij de motor vervangen door een nog effectiever SCR systeem bij de motor. Daardoor wordt vooral in de stad de NOx emissie verder verlaagd. Aanvullend is een tweede SCR katalysator – zoals gebruikelijk onder de vloer gemonteerd – voorzien van een eigen AdBlue® dosering (afhankelijk van het model).

BMW Group was de eerste autofabrikant die een NOx opslagkatalysator en een SCR systeem in serieproductie combineerde. Met de toepassing van de dubbele AdBlue® dosering zet BMW opnieuw de norm voor de reiniging van uitlaatgassen en reductie van schadelijke emissies.

Dieselmodellen van BMW worden al sinds 2006 standaard uitgerust met partikelfilters om de emissie van fijnstof te beperken. Ook in de benzinemodellen past BMW nu over het gehele modellengamma partikelfilters toe.

BMW produceert al vanaf 01.10.2020 uitsluitend EU6d modellen - dat is drie maanden voor de wettelijk verplichte datum 01.01.2021. De emissienorm Euro 6d geeft – in tegenstelling tot Euro 6c – nu ook grenswaarden voor het aandeel roetpartikels en NOx tijdens de RDE testritten.

Goedkeuring conform EU6d garandeert dat uw auto voldoet aan de op dat moment strengste grenswaarden voor emissies in de EU.

Lees meer

MOTOREN MET BMW TWIN POWER TURBO TECHNOLOGIE.

Krachtig en efficiënt: de BMW benzine- en dieselmotoren.

Innovatieve benzine- en dieselmotoren met BMW TwinPower Turbo Technologie zijn het hart van elke BMW. Ze combineren de nieuwste inspuitsystemen, volledig variabel motormanagement en innovatieve turbotechnologie.

Lees meer
BMW EfficientDynamics: BMW TwinPower Turbo benzinemotoren

BMW TwinPower Turbo benzinemotoren.

De innovatieve 3-cilinder-in-lijn benzinemotor met zijn buitengewoon rustige loop, de 4-cilinder-in-lijn benzinemotor en de meermaals met de titel ‘Engine of the Year’ bekroonde BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn benzinemotor zijn de maatstaf. In de nieuwste generatie zijn de BMW EfficientDynamics motoren zuiniger bij een lagere emissie en krachtiger dan hun voorgangers.
Om efficiëntie en dynamiek te vergroten, combineert dit innovatieve pakket – een mijlpaal in de BMW EfficientDynamics strategie – de nieuwste inspuittechnologieën en de volledig variabele klepregeling Valvetronic inclusief dubbele VANOS met innovatieve turbotechnologie. Het resultaat is een bijzonder efficiënte aandrijving, die op indrukwekkende wijze de erkende knowhow van BMW op het gebied van motorenbouw onderstreept.

Lees meer
BMW EfficientDynamics: BMW TwinPower Turbo dieselmotoren

BMW TwinPower Turbo dieselmotoren.

In de BMW TwinPower Turbo dieselmotoren komt de consequente toepassing van het principe van BMW EfficientDynamics tot uitdrukking: de combinatie van topwaarden voor energierendement en souplesse van de motor met een laag brandstofverbruik. Ten aanzien van efficiëntie en dynamiek zijn ze boven elke twijfel verheven. Daarbij doen de BMW TwinPower Turbo 3-cilinder-in-lijn dieselmotor als ideale instapmotor, de innovatieve BMW TwinPower Turbo 4-cilinder-in-lijn dieselmotor en de bijzonder sterke BMW TwinPower Turbo 6-cilinder-in-lijn dieselmotor hun werk bijzonder efficiënt en met weinig emissies. Maximaal rijplezier is daarmee gegarandeerd. De uit lichtgewicht aluminium vervaardigde dieselmotoren van de BMW EfficientDynamics motorenfamilie zijn voorzien van een turbocompressor met variabele turbinegeometrie. De brandstof wordt ingespoten door een common-rail inspuiting van de nieuwste generatie.

Lees meer
BMW EfficientDynamics: BMW dieselmotor details

BMW DIESELMOTOREN: VOORUITSTREVEND, DUURZAAM EN EFFICIËNT.

BMW dieselmotoren zijn niet alleen economisch belangrijk, ze zijn ook innovatief en bijzonder efficiënt, en ze dragen op duurzame wijze bij aan de realisatie van de klimaatdoelen. Dankzij de innovatieve AdBlue® inspuittechnologie bedraagt de NOx emissie van moderne BMW dieselmotoren weinig meer dan niets. Om schadelijke emissies nog verder te reduceren, zet BMW extra reinigingsmethoden voor het reinigen van uitlaatgassen in. Daardoor is de dieselmotor vooral voor bestuurders die regelmatig lange afstanden afleggen, een even efficiënte als duurzame krachtbron. BMW Group ontwikkelt en verbetert alle aandrijvingsvormen parallel aan elkaar.

WETENSWAARDIGHEDEN OVER DIESEL.

Als het gaat om duurzaamheid, economie of efficiëntie: er zijn veel goede argumenten voor de moderne dieselmotor. Maar vaak ontbreekt het aan feiten en achtergrondinformatie. Vorm zelf een beeld en krijg hier een informatief overzicht van dieselmotoren en emissie van schadelijke stoffen.

Lees meer
 • De diesel en het milieu

  De landen van de EU en veel andere landen wereldwijd hebben zich verbonden aan een belangrijke reductie van emissie van het broeikasgas CO2. Voor het bereiken van dit klimaatdoel speelt de dieselmotor een belangrijke rol, want auto’s met dieselmotor dragen door hun geringere verbruik bij aan een gunstige CO2 balans. Een dieselmotor die aan de emissienorm Euro 6 voldoet, stoot ongeveer 15% minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor. Ter informatie: met personenauto’s met dieselmotor is in de laatste twintig jaar in Europa zo’n 1.000.000.000 ton CO2 emissie bespaard. En dankzij de toepassing van partikelfilters, bij BMW al sinds 2006 standaard gemonteerd, is het aandeel van dieselvoertuigen in het totaal van fijnstofemissie door verbrandingsmotoren praktisch te verwaarlozen.

 • Fijnstof en partikelfilters

  Met ‘fijnstof’ bedoelen we alle in de lucht circulerende deeltjes vaste stof. Natuurlijke bronnen zijn erosie, stof in de lucht, vulkaanuitbarstingen, maar ook pollen. Door de mens veroorzaakte bronnen zijn behalve het wegverkeer ook vliegverkeer, scheepvaart en de industrie. Ongeveer 20% van de emissie van fijnstof wordt veroorzaakt door auto’s, minder door uitlaatgassen dan door bandenslijtage en verwerveling. Dankzij de sinds 2006 standaard in de modellen van BMW Group ingebouwde partikelfilters veroorzaken onze auto’s bijna geen motorische fijnstof meer.

 • Wat is precies CO₂?

  Kooldioxide (CO2) is een broeikasgas dat bijvoorbeeld door de verbranding van kolen, diesel, aardgas en hout ontstaat. In de natuur speelt CO2 een belangrijke rol bij de stofwisseling van flora en fauna. Maar een overschot aan CO2 draagt ook in belangrijke mate bij aan het broeikaseffect en daardoor aan de klimaatverandering. In de EU is het verkeer voor bijna 30% verantwoordelijk voor de totale CO2 emissie. 72% daarvan is voor rekening van het wegverkeer. Zonder dieselauto’s – die door hun geringere verbruik minder CO2 uitstoten als een benzineauto – zouden de CO2 cijfers hoger zijn.

 • Wat betekent ‘NOx’?

  NOx is de verzamelnaam voor stikstofoxide, een gasvormige oxide van stikstof (N). Een te hoge concentratie van NOx belast de longen en kan planten schaden. NOx ontstaat bij het bij hoge temperatuur verbranden van brandstoffen, maar ook van kolen, olie, hout en afval. Tussen 1990 en 2017 is de NOx emissie door het wegverkeer afgenomen met meer dan 60%. Daardoor was het aandeel van het wegverkeer in de totale NOx in de EU in 2017 circa 37,5%. BMW zet bij de reductie van NOx emissies in op een meertrapsaanpak, die tegenwoordig als zeer effectief wordt erkend. Hiertoe behoren behalve de reductie van emissies in de motor en in de uitlaatgasrecirculatie vooral de nabehandeling van uitlaatgassen door een combinatie van NSC (NOx opslagkatalysator = Nitrogen Storage Catalytic Converter) en SCR (Selective Catalytic Reduction). De SCR katalysator zet in samenspel met de uitlaatgastemperatuur en de AdBlue® inspuiting het giftige stikstofoxide om in de niet giftige componenten water en stikstof.
  In de nieuwe BMW 6-cilinder dieselmotor is het toch al doetreffende uitlaatgasnabehandelingssysteem, bestaande uit een NOx opslagkatalysator, een dieselpartikelfilter en een SCR onder de vloer van de auto, vervangen door een systeem met een nog betere werking. Daarin is een SCR systeem (op DPF) bij de motor aangevuld met een SCR systeem onder de vloer, om in een zeer groot gebruiksgebied van de motor te zorgen voor optimale omzetting van NOx. Dat is ook de basis voor toekomstige emissienormen.

 • Europese emissienorm

  De EU emissienorm bepaalt de emissiegrenswaarde op basis van het model van de auto en de motor. Nieuwe auto’s moeten elk jaar aan strenge emissieregels voldoen om te worden toegelaten. Ongeacht of het om een diesel of een benzineauto gaat: alle huidige nieuwe auto’s van BMW Group voldoen aan de emissienorm Euro 6. De voor de Europese typegoedkeuring maatgevende emissieklasse van uw BMW staat aangegeven op het kentekenbewijs.

 • Milieuzones

  Om de limieten voor schadelijke emissies te handhaven en de luchtkwaliteit duurzaam te verbeteren, zijn in bepaalde Europese grote steden milieuzones ingericht, waar de toegankelijkheid voor het verkeer beperkt is. Deze zones zijn – afhankelijk van het land waarin de stad ligt – slechts onder bepaalde voorwaarden met de auto toegankelijk, bijvoorbeeld met een speciaal vignet of met auto's uit bepaalde milieuklassen. Ongeacht of het om een diesel of een benzineauto gaat: alle huidige nieuwe auto’s van BMW Group voldoen aan de emissienorm Euro 6 en zijn daarmee toegelaten in de meeste milieuzones in de Europese steden.

 • Milieuvignet

  Het milieuvignet geeft informatie over de EU emissienorm van de auto. Dat vignet is in bepaalde Europese grote steden – bijvoorbeeld Berlijn – vereist om de milieuzones in die stad te mogen binnenrijden. Tegenwoordig krijgen auto’s afhankelijk van de hoeveelheid schadelijke emissies ofwel geen, een rood, een geel of een groen vignet. Alle huidige nieuwe auto’s van BMW Group voldoen aan de emissienorm Euro 6 en komen daarmee in aanmerking voor het groene milieuvignet. Daarom mag u met uw nieuwe BMW de meeste Europese milieuzones binnenrijden.

BMW EfficientDynamics: efficiënt rijden

EFFICIËNTER RIJDEN MET BMW EFFICIENT DYNAMICS.

BMW EfficientDynamics: innovatieve technologieën van BMW EfficientDynamics

INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN VAN BMW EFFICIENT DYNAMICS.

FAQ – MEETMETHODE VAN VERBRUIK EN EMISSIES.

Uw vragen. Onze antwoorden.

 • Wat is WLTP?

  De afkorting WLTP staat voor ‘Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure’.
  Het is een sinds september 2018 voor alle auto’s wettelijk verplichte nieuwe testmethode om te komen tot realistische verbruiks- en emissiecijfers van nieuwe auto’s. WLTP vervangt de voormalige NEDC testprocedure.
   

 • Wat is WLTP rijcyclus?

  Het verbruik en de emissies van een auto hangen af van onder meer de rijstijl van de bestuurder. Daarom zijn wereldwijd voor de WLTP testmethode gegevens verzameld. Op basis van deze gegevens zijn vier representatieve testfasen met verschillende gemiddelde snelheid omschreven: Low (langzaam), Medium (middelmatig), High (snel) en Extra High (bijzonder snel). Tussen deze fasen wordt afwisselend snel geaccelereerd, geremd, gestopt etc. om het praktijkgebruik te benaderen. De combinatie van deze fasen levert dan een rijcyclus op die als gemiddelde waarde in de communicatie van de autofabrikanten wordt gebruikt. Aangezien volledig elektrische en hybride auto’s vooral in steden worden gebruikt, is er voor deze auto’s een extra fase: de City fase. Die wordt berekend uit de gemiddelde snelheden Low en Medium.

 • Wat betekent WLTP voor mij?

  Door de invoering van de WLTP testmethode zijn de weergegeven verbruiks- en emissiewaarden een realistische benadering van de praktijk. Onafhankelijk daarvan draagt ook het rekening houden met optionele uitrustingen bij de WLTP testmethode bij aan de realistischere testresultaten, omdat die zijn gebaseerd op uw persoonlijke configuratie van de auto. Tegelijkertijd betekenen de realistischere testresultaten ook hogere verbruiks- en CO2 emissiecijfers voor auto’s met een verbrandingsmotor en lagere actieradiuscijfers voor elektrische en Plug-In Hybride auto’s. Per afzonderlijk land zijn aanpassingen van CO2 belastingen mogelijk.

 • Wat is RDE?

  De afkorting RDE staat voor ‘Real Driving Emissions’. Hier gaat het om een nieuwe testmethode om de hoeveelheid schadelijke emissies als NOx en fijnstof te meten. Doorslaggevend is dat de metingen tijdens een rit op de openbare weg en onder realistische omstandigheden plaatsvinden en niet in het laboratorium. Hiervoor wordt een zogenoemd Portable Emissions Measurement System (PEMS, een draagbaar emissiemeetsysteem) aan de uitlaat van de testauto gemonteerd.

 • Wat is Euro 6?

  Met Euro 6 wordt de actuele emissienorm voor schadelijke stoffen bedoeld. Die schrijft lagere waarden voor fijnstof en NOx emissies van auto’s voor dan Euro 5. Sinds september 2018* is Euro 6c de wettelijke emissienorm, waarin in vergelijking met Euro 6b nog lagere grenswaarden zijn vastgelegd voor de hoeveelheid roetpartikels die benzineauto’s uitstoten. Voor dieselauto’s gelden in de cyclus Euro 6b en 6c dezelfde grenswaarden. Met de emissienormen Euro 6d-TEMP (sinds september 2019*) en Euro 6d (vanaf januari 2021*) dalen de grenswaarden voor fijnstof en NOx opnieuw licht met de aanpassing aan RDE.
  * Geldt voor nieuwe auto’s. Nieuwe modellen moeten altijd een jaar eerder aan de nieuwe emissienormen voldoen.

 • Wat betekent SCR (Selective Catalytic Reduction)?

  Om de emissiewaarden van nieuwe auto’s nog verder te verlagen, wordt in dieselmotoren vloeibare ammoniak met de naam AdBlue® toegevoegd. Door SRC (Selective Catalytic Reduction) met AdBlue® wordt de NOx emissie met maximaal 90% verlaagd. Alleen waterdamp, stikstof en CO2 blijven over.

 • Wat is BluePerformance?

  BMW gebruikt de BluePerformance technologie om de emissie van NOx van zijn auto's steeds verder te reduceren. Dankzij deze technologie is de reductie van emissies van dieselmotoren nog verder te verbeteren. Alle BMW 4-cilindermotoren zijn behalve van een dieselpartikelfilter en een NOx opslagkatalysator ook voorzien van een SCR katalysator (= Selective Catalytic Reduction) met inspuiting van AdBlue® voor een duidelijke verlaging van het NOx gehalte in de uitlaatgassen. Bij de introductie van de nieuwe generatie 6-cilinder dieselmotoren vanaf 2020 is de opslagkatalysator bij de motor vervangen door een nog effectiever SCR systeem bij de motor. Daardoor wordt vooral in de stad de NOx emissie verder verlaagd. Aanvullend is een tweede SCR katalysator – zoals gebruikelijk onder de vloer gemonteerd – voorzien van een eigen AdBlue® dosering (afhankelijk van het model).

 • Wat is een partikelfilter?

  Het partikelfilter is een middel voor de reductie van emissie van partikels, dus fijnstof, door diesel- en benzinemotoren.

 • Wat betekent WLTP voor elektrische en hybride auto’s?

  Aangezien volledig elektrische en hybride auto’s vooral in steden worden gebruikt, omvat de WLTP behalve de vier testfasen Low (langzaam), Medium (middelmatig), High (snel) en Extra High (bijzonder snel) een extra fase: de City fase. Die combineert de gemiddelde snelheden van de fasen die het verkeer in de stad het beste benaderen: Low en Medium. Zo kunnen realistische actieradiuscijfers worden berekend.