BMW Special Sales Sustainability Hub Sociaal Twee personen met drie honden in rivierbedding

SOCIAAL.

BIJ DUURZAAMHEID STAAT DE MENS CENTRAAL.

SOCIAAL.BIJ DUURZAAMHEID STAAT DE MENS CENTRAAL.

Bij BMW Group richt duurzaamheid zich vooral ook op sociale aspecten, met het zwaartepunt op arbeidsvoorwaarden en mensenrechten. Hier behandelen we de gevolgen van onze economische activiteiten voor individuen en maatschappelijke groepen in onze hele waardeketen. Maar er hoort ook een blik naar binnen bij: BMW Group is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als werkgever en neemt dit aspect mee bij zijn inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Lees meer

IMPLEMENTATIE VAN ARBEIDSVOORWAARDEN EN MENSENRECHTEN BINNEN BMW GROUP.

WERELDWIJDE IMPLEMENTATIE.

BMW Special Sales Sustainability Hub Sociaal arbeidsvoorwaarden en mensenrechten man met gereedschap bij boom

Internationaal erkende richtlijnen voor criteria op sociaal en milieugebied zijn voor BMW Group de maatstaf binnen de totale waardeketen.

Dan gaat het in het bijzonder om:

  • de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
  • de richtlijnen van de Verenigde Naties over zakelijke en mensenrechten
  • de tien basisprincipes van UN Global Compact van de Verenigde Naties
  • het ICC Business Charter for Sustainable Development (duurzame ontwikkeling)
  • de Cleaner Production Declaration, de verklaring schonere productie van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP)

Met de medewerking van onze werknemersvertegenwoordigers zijn deze richtlijnen overgebracht naar interne bedrijfsregels en -principes. Ze vormen dus een leidraad voor ons handelen.

TOELEVERINGSKETENS.

BMW Special Sales Sustainability Hub Sociaal Toeleveringsketen magazijn met pakketten

De auto-industrie is strak geïntegreerd in wereldwijde toeleveringsketens. De BMW Group duurzaamheidsnorm voor het toeleveranciersnetwerk vereist in elke schakel van de keten aandacht voor mensenrechten. Om onze ecologische en sociale verantwoordelijkheid te nemen, hanteren we een meertraps due diligence-proces voor het inkoop- en toeleveranciersnetwerk. Ook de contracten met importeurs en dealers/agenten van BMW Group eisen aandacht voor mensenrechten en de naleving van regels.

BMW GROUP ALS WERKGEVER.

BMW Special Sales Sustainability Hub Sociaal Arbeidsomstandigheden persoon last in beschermende kleding

Arbeidsvoorwaarden.

Werknemers hebben uiteenlopende behoeften bij het organiseren en uitvoeren van hun werk. Daarom biedt BMW Group persoonlijke speelruimte door middel van:

  • flexibele werktijden
  • hybride werken
  • extra vakantiedagen tegen een overeenkomstige vermindering van het salaris
  • sabbaticals
  • tijdelijke en vaste parttime oplossingen

Mede dankzij deze maatregelen heeft BMW Group in 2021 zijn toppositie behouden als de populairste autofabrikant in de ranglijst van 's werelds aantrekkelijkste werkgevers. De ranglijst is samengesteld door het onderzoeksbureau Universum (World’s Most Attractive Employers, Stand 2021).

Lees meer
BMW Special Sales Sustainability Hub Sociaal Diversiteit close-up vrouw en twee mannen in donkere kleding

Diversiteit.

BMW Group ziet diversiteit als kracht. Een divers personeelsbestand brengt verschillende perspectieven, ervaringen en vaardigheden met zich mee in het dagelijkse werk – en versterkt zo de innovatiekracht en het concurrentievermogen. Daarom bieden we personeel en leidinggevenden trainingen, presentaties en dialogen om hen bewust te maken van de positieve bijdrage die diversiteit kan leveren aan het bedrijf. Bovendien stimuleert BMW Group diversiteit en kansengelijkheid binnen sollicitatieprocessen en bij de ontwikkeling van personeel. Kernwaarden als bescherming tegen discriminatie, gelijke behandeling van alle medewerkers en waardering in het dagelijkse werk zijn bovendien verankerd in richtlijnen als de BMW Group Gedragscode en de BMW Group Code voor Mensenrechten en Arbeidsvoorwaarden.

Lees meer
BMW Special Sales Sustainability Hub Sociaal Interculturele communicatie in blauw geklede donkere man in grotere groep

Interculturele communicatie.

Als bedrijf met een multinationaal personeelsbestand en locaties op zes continenten zijn we een belangrijk onderdeel van de maatschappij. Daarom reikt onze ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid verder dan alleen onze kernactiviteiten. Wij zetten ons in voor betere leefomstandigheden en onderwijsmogelijkheden en intercultureel begrip. Bij BMW Group zelf werken mensen uit meer dan 110 landen succesvol samen. Een breed aanbod van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, kwalificatie en bijscholing, evenals dialogen, zijn bedoeld om intercultureel begrip te bevorderen. Samen met de United Nations Alliance of Civilisations (UNAOC) reiken we sinds 2011 ook regelmatig de Intercultural Innovation Award uit voor projecten die constructieve oplossingen zoeken voor interculturele spanningen en conflicten.

Lees meer
BMW Special Sales Sustainability Hub Sociaal Betrokkenheid van werknemers man in houten stelling

Betrokkenheid van werknemers.

Talrijke werknemers van BMW Group zetten zich overal ter wereld in voor sociale en ecologische kwesties. BMW Group promoot laagdrempelige deelname aan maatschappelijke betrokkenheid actief, bijvoorbeeld via een Social Week met lezingen en oriëntatie-evenementen of de Social Marketplace, een digitaal platform waarop medewerkers zich kunnen informeren over liefdadigheidsprojecten en ideeën kunnen uitwisselen. Veel medewerkers zijn ook betrokken bij interne netwerken. Dat zijn bijvoorbeeld vrouwennetwerken op tal van locaties en de BMW Group PRIDE groep, die de belangen van de LGBTQ+-gemeenschap internationaal behartigt. Sinds tien jaar belonen we bijzonder verdienstelijke inspanningen met de BMW Group Award voor sociaal engagement. Bij elke award doneren we € 10.000 rechtstreeks aan het desbetreffende hulpproject.

Lees meer