BMW Special Sales Sustainability Hub Milieu Allesomvattende duurzaamheid vogelperspectief zonnepark

MILIEU.

ALLESOMVATTENDE DUURZAAMHEID IN DE GEHELE WAARDEKETEN.

MILIEU.ALLESOMVATTENDE DUURZAAMHEID IN DE GEHELE WAARDEKETEN.

Met betrekking tot het milieu richt BMW Group zich op ecologische duurzaamheid, reductie van CO2 en het behoud van grondstoffen in de gehele waardeketen. Van de toeleveringsketen, het leveranciersmanagement en het gebruik van grondstoffen tot ontwikkeling, productie, de gebruiksfase van alle producten en verder: met deze totaalbenadering beweegt BMW Group zich in lijn met de klimaatdoelstelling van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5° C.

Lees meer

REDUCTIE CO2 EMISSIE.

BMW Group streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk substantieel en meetbaar te verminderen in de gehele waardeketen – voor, tijdens en na de gebruiksfase van de auto's.
 

 • BMW Group intensiveert zijn activiteiten op het gebied van duurzaamheid en monteert vanaf 2024 onder de auto's van BMW en MINI gegoten lichtmetalen wielen die met 100% groene stroom zijn geproduceerd. Deze wijziging geldt voor de bijzonder energie-intensieve elektrolyse bij de productie van aluminium en voor het gieten van de wielen. BMW Group heeft met al zijn wielenleveranciers passende afspraken gemaakt.

 • Tot nu toe is ongeveer 5% van de CO2 emissie in de toeleveringsketen toe te schrijven aan de wielen. De emissie van de wielproductie wordt met meer dan de helft verminderd door over te stappen op duurzamere productie met groene stroom. BMW Group koopt jaarlijks ongeveer 10 miljoen lichtmetalen wielen in, waarvan 95% van gegoten aluminium.

 • Al in 2023 is MINI de pionier op dit gebied. De gegoten lichtmetalen wielen van de nieuwe generatie van de MINI Countryman bestaan al voor 70% uit secundair (gerecycled) aluminium. Door de combinatie van 100% groene stroom bij de productie en een quotum van 70% secundaire grondstoffen kan de CO2 emissie met wel 80% worden verminderd in vergelijking met conventionele productieprocessen. Vanaf 2024 rust BMW zijn modellen af ​​fabriek uit met aluminium wielen, die met 100% hernieuwbare energie worden geproduceerd en voor 70% uit secundair aluminium bestaan.

 • Het is de bedoeling dat de zogenoemde Neue Klasse modellen vanaf 2025 als eerste worden voorzien van kunststof bekleding. De grondstof daarvan bestaat voor tot 30% uit gerecyclede visnetten en touw. Hiermee wordt voorkomen dat deze reststoffen uit de maritieme industrie als afval in zee terechtkomen.

 • Innovatief vervaardigde corrosiewerende lak en matte lak maken het gebruik van fossiele grondstoffen overbodig en verminderen de CO2 emissie met zo'n 40% voor BMW modellen uit fabrieken in Europa en Zuid-Afrika.

 • BMW Group is de eerste autofabrikant ter wereld die in zijn Europese fabrieken matte lakken gebruikt die uit biomassa zijn vervaardigd in plaats van aardolie. De fabrieken van BMW Group in Leipzig (Duitsland) en Rosslyn (Zuid-Afrika) passen ook duurzaam geproduceerde corrosiewerende lakken toe (TÜV-gecertificeerd proces).

 • Met het innovatieve productieproces van BASF kunnen op aardolie gebaseerde ingrediënten als nafta (ruwe benzine) worden vervangen door hernieuwbare grondstoffen uit organisch afval. Dit vermindert niet alleen het verbruik van fossiele grondstoffen, maar kan ook de CO2 emissie die gepaard gaat met de winning, het transport en de verdere verwerking van ruwe olie helpen vermijden.

 

Lees meer

CONTROLESYSTEEM.

Met zijn overkoepelende benadering realiseert BMW Group een substantiële verbetering over de gehele levenscyclus van een nieuwe generatie van een model. Vooral met de Neue Klasse versnelt BMW Group de reductie van de CO2 emissie enorm en richt het zich op de ontwikkeling naar een circulaire economie. Door de waardegerichte aanpak van een intern controlesysteem zorgen wij ervoor dat de vereisten consistent worden geïmplementeerd in de gehele onderneming. Op deze manier houden wij rekening met de doelstellingen voor het verminderen van de CO2 emissies over de gehele levenscyclus van de auto's en tegelijkertijd met marktspecifieke vereisten voor het wagenpark. De implementatie van de doelstellingen en de evaluatie van de voortgang in het ontwikkelingsproces sturen wij aan met een gecertificeerd milieumanagementsysteem.

Lees meer

DUURZAAMHEID IN DE GEHELE WAARDEKETEN.

BMW Special Sales Sustainability Hub Milieu Duurzaamheid productiemachine vanuit laag perspectief

VÓÓR DE GEBRUIKSFASE.

TOELEVERINGSKETEN EN LEVERANCIERSMANAGEMENT.

 • Nu
 • 2030

PRODUCTIE.

 • Nu
 • 2030

TIJDENS DE GEBRUIKSFASE.

REDUCTIE VAN EMISSIES.

 • Nu
 • 2030

LANGE LEVENSDUUR DOOR VRAAGGESTUURDE SERVICE.

 • Nu

MEER ELEKTRISCH GEBRUIK VAN PHEV'S.

 • Nu

NA VAN DE GEBRUIKSFASE.

GESCHIKT VOOR RECYCLING AAN HET EINDE VAN DE LEVENSCYCLUS.

 • Nu

PRODUCTPORTFOLIO.

BMW Special Sales Sustainability Hub Milieu Productportfolio drie BMW modellen naast elkaar in tunnel

BMW Group biedt alle aandrijflijnen aan, afhankelijk van gebruiksmogelijkheden en infrastructuur in markten over de gehele wereld.

ELEKTRISCH RIJDEN.

Elektrische mobiliteit is een centrale pijler in de duurzaamheidsstrategie die BMW Group de komende jaren blijft uitbouwen.

 • 2022: verdubbeling van de verkoop van geëlektrificeerde auto's ten opzichte van 2021.
 • 2023: 25 geëlektrificeerde modellen op de markt, waarvan 13 volledig elektrisch.
 • Tot 2025: aandeel geëlektrificeerde auto's in de totale verkoop meer dan 30%.
 • Tot 2030: meer dan 50% van de wereldwijde leveringen is volledig elektrisch.

Krachtige en duurzame energieopslag en de ontwikkeling van innovatieve accucellen zijn essentiële elementen voor toekomstige generaties volledig elektrische modellen. BMW Group werkt aan een aanzienlijke verhoging van de energiedichtheid van de accucellen en tegelijkertijd aan een verlaging van de materiaal- en productiekosten. De recyclebaarheid van accu's is een belangrijk aspect in de ontwikkeling van toekomstige accucelgeneraties. Bovendien doet BMW Group al intensief onderzoek naar solid-state batterijtechnologie, wat veelbelovende benaderingen mogelijk maakt.

Lees meer

NEUE KLASSE 2025.

De Neue Klasse is het uitsluitend volledig elektrisch aangedreven modellengamma van BMW Group. Dat is gebaseerd op onze Neue Cluster-Architektur (NCAR), met drie toekomstgerichte basiselementen: 'elektrisch', 'digitaal' en 'circulair'.

Met de Neue Klasse gaat het duurzaamheidsconcept van BMW Group de derde fase in. Daarmee versnellen we de reductie van CO2 emissies en richten we ons op de circulaire economie. Die fase kenmerkt zich door drie belangrijke aspecten: een volledig nieuwe IT- en software-architectuur, een nieuw ontwikkelde generatie elektrische aandrijflijnen en accu's, en ten derde een nieuw niveau van duurzaamheid tijdens de gehele levenscyclus.

 • Eerst elektrisch. Compromisloos design, geoptimaliseerd voor elektrische aandrijving – alleen volledig elektrische modellen. Actieradius en rendement op het niveau van moderne verbrandingsmotoren.
 • Eerst secundaire grondstoffen. Aanzienlijk hoger aandeel secundaire grondstoffen. Het verbruik van nieuwe grondstoffen drastisch verminderen.
 • Eerst digitaal. Volledig nieuwe gebruikerservaring. Zelfs met individueel configureerbare en te boeken functies.
 • Productie zonder fossiele brandstoffen in de nieuwe BMW iFactory in Hongarije.
Lees meer

LAADINFRASTRUCTUUR EN OPLADEN.

BMW Special Sales Sustainability Hub Milieu BMW Charging BMW bij laadpunt

Met BMW Charging en MINI Charging biedt BMW Group uitgebreide laadoplossingen die het gebruik van geëlektrificeerde modellen in uiteenlopende situaties mogelijk maken. Het portfolio omvat producten en diensten om de accu onderweg, thuis en op het werk op te laden.
Voor openbaar opladen garanderen BMW Group en partners het gebruik van 100% groene energie in Europa. De BMW/MINI Charging Card biedt gemakkelijke toegang tot de laadnetwerken bij de Europese laadpunten.

HOOGSTE EISEN AAN ONSZELF EN ONZE LEVERANCIERS WERELDWIJD.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN MENSENRECHTEN.

BMW Special Sales Sustainability Hub Governance arbeidsomstandigheden en mensenrechten donkere vrouw en man zittend

Internationaal erkende richtlijnen voor criteria op sociaal en milieugebied zijn voor BMW Group de maatstaf binnen de totale waardeketen. Dan gaat het in het bijzonder om:

 • De richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
 • De richtlijn van de Verenigde Naties (VN) over zakelijke en mensenrechten.
 • De tien basisprincipes van UN Global Compact van de Verenigde Naties.
 • Het ICC Business Charter for Sustainable Development (duurzame ontwikkeling).
 • De Cleaner Production Declaration, de verklaring schonere productie van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP).

MILIEUNORMEN EN DUURZAME WINNING VAN GRONDSTOFFEN.

BMW Special Sales Sustainability Hub Governance Milieunormen en grondstoffen close-up BMW materialen

Wij schaffen onze componenten, materialen en bijbehorende diensten aan bij meer dan 32.000 fabrikanten en aanbieders overal ter wereld. We specificeren de bijbehorende sociale en ecologische due diligence-verplichtingen aan onze leveranciers als onderdeel van onze contractueel bindende duurzaamheidsnormen. Tegelijkertijd werken we aan oplossingen die het mogelijk maken om het gebruik van grondstoffen in onze auto's te verminderen of door andere te vervangen. We analyseren nieuwe grondstoffen voortdurend met betrekking tot overtredingen van sociale en milieunormen.

DUE DILIGENCE-VERPLICHTINGEN.

ONZE TOEPASSING VAN CORPORATE DUE DILIGENCE IN HET LEVERANCIERSNETWERK.

 • Due diligence verplichtingen in de toeleveringsketen
 • Duurzamere winning van grondstoffen
 • Risicoanalyse en -beperking
BMW Special Sales Sustainability Hub Governance Duurzaamheidsverslag

GEÏNTEGREERD VERSLAG VAN DE STAND VAN ZAKEN.

BMW Group onderkent zijn verantwoordelijkheid om meetbaar en transparant te zijn in zijn duurzaamheidscommunicatie. Daarom combineren we sinds 2020 ons jaarverslag met ons duurzaamheidsverslag in een geïntegreerd verslag voor de hele BMW Group. Het BMW Group Report volgt de raamwerken voor duurzaamheidsrapportage en is onafhankelijk gecertificeerd.