Klimaatimpact BMW 5 Serie Sedan G60 ICE

BMW VOETAFDRUK

KLIMAATIMPACT.

DE CO₂ VOETAFDRUK VAN DE BMW 5 SERIE SEDAN.

Ieder voertuig laat tijdens zijn gehele levenscyclus een CO₂ voetafdruk achter – van inkoop en productie tot het gebruik en de recycling, ofwel de afvoer van grondstoffen en materialen. CO₂ equivalenten (CO₂e) is een meeteenheid voor het standaardiseren van de klimaatimpact van verschillende broeikasgassen, bijvoorbeeld methaan.

Zo wordt de emissie van de toeleveringsketen, het transport en de energievoorziening aangegeven in CO₂e. Bij de verantwoording van groene stroom wordt rekening gehouden met zowel elektriciteit uit eigen hernieuwbare bronnen, directe leveringscontracten alsook energie van gecertificeerde herkomst. Compensatiemaatregelen tellen niet mee.

DE CO₂e LEVENSCYCLUSBALANS VAN EEN BMW 5 SERIE.

Totaal: 45,7 t CO2e

Egaal grijze achtergrond

10,4 t

Toeleveringsketen en logistiek

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

Egaal grijze achtergrond

0,7 t

BMW productie

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

Egaal grijze achtergrond

34,0 t

Gebruiksfase

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

Egaal grijze achtergrond

0,6 t

Einde levenscyclus

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

De BMW 520i wordt met 11,1 t CO₂e aan u overhandigd.

Bij modellen met brandstofmotor is het grootste deel van de CO₂e afkomstig van de gebruiksfase, waarbij wij uitgaan van het WLTP verbruik en 200.000 gereden kilometers. Daarom besteden we bij het designproces veel aandacht aan efficiëntie en geven we u inzicht in de ritstatistieken via de My BMW App. 

De emissiewaarden in de levenscyclusbalans zijn afhankelijk van model en uitvoering en worden hier getoond voor de BMW 520i. Voor andere modellen geldt ook andere informatie over de betreffende levenscyclusfasen.

Bij een vergelijkbaar dieselmodel zoals de BMW 520d is de CO₂e emissie tijdens de productiefase en verwerking aan het einde van de levenscyclus hetzelfde en ligt de emissie tijdens de gebruiksfase op 30,9 t CO₂e. De emissie in de toeleveringsketen en logistiek ligt iets (< 1 t) hoger dan deze waarde voor het benzinemodel.

DE VOETAFDRUK VAN DE BMW 5 SERIE SEDAN.

Meer informatie en de milieubalans van uw BMW 520i vindt u hier: