Klimaatimpact BMW i5 Sedan G60 BEV

BMW VEHICLE FOOTPRINT

KLIMAATIMPACT.

DE CO₂ VOETAFDRUK VAN DE BMW i5.

Ieder voertuig laat tijdens zijn gehele levenscyclus een CO₂ voetafdruk achter – van inkoop en productie tot het gebruik en de recycling, ofwel de afvoer van grondstoffen en materialen. CO₂ equivalenten (CO₂e) is een meeteenheid voor het standaardiseren van de klimaatimpact van verschillende broeikasgassen, bijvoorbeeld methaan.

Zo wordt de emissie van de toeleveringsketen, het transport en de energievoorziening aangegeven in CO₂e. Bij de verantwoording van groene stroom wordt rekening gehouden met zowel elektriciteit uit eigen hernieuwbare bronnen, directe leveringscontracten alsook energie van gecertificeerde herkomst. Compensatiemaatregelen tellen niet mee.

DE CO₂e LEVENSCYCLUSANALYSE VAN EEN BMW i5.

Het verschil tussen groene stroom en de EU-elektriciteitsmix in de gebruiksfase:

Totaal: 18,3 t CO2e

Egaal grijze achtergrond

16,3 t

Toeleveringsketen en logistiek

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

Egaal grijze achtergrond

0,7 t

BMW productie

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

Egaal grijze achtergrond

0,7 t

Gebruiksfase groene stroom

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

Egaal grijze achtergrond

0,6 t

Einde levenscyclus

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

Bij de aflevering stond de CO₂e waarde van uw BMW i5 op 17,0 ton.

Voor de gebruiksfase gaan wij uit van het WLTP verbruik en 200.000 gereden kilometers. In deze fase heeft de manier waarop de gebruikte elektriciteit is opgewekt een grote invloed op de klimaatimpact van uw auto. Een klein aandeel – 0,7 ton – dat voorkomt uit de aanleg van de energie-infrastructuur, is meegeteld voor de CO₂e.

Bij het opladen aan een publiek laadpunt van het BMW Charging netwerk wordt de verbruikte energie tijdens deze sessie gecompenseerd door het elektriciteitsnet met dezelfde hoeveelheid groene stroom te voeden. Met Connected Home Charging is thuis opladen met stroom van uw zonnepanelen mogelijk. Zo is lokaal emissievrij gebruik van de BMW i5 mogelijk.

De emissiewaarden in de levenscyclusanalyse zijn afhankelijk van model en uitvoering en worden hier getoond voor de BMW i5 eDrive40. Voor andere modellen en uitvoeringen geldt andere informatie over de desbetreffende levenscyclusfasen.

Totaal: 29,1 t CO2e

Egaal grijze achtergrond

16,3 t

Toeleveringsketen en logistiek

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

Egaal grijze achtergrond

0,7 t

BMW productie

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

Egaal grijze achtergrond

11,5 t

Gebruiksfase EU-elektriciteitsmix

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

Egaal grijze achtergrond

0,6 t

Einde levenscyclus

Alle waarden in t CO₂e (CO₂ equivalent)

Bij de aflevering stond de CO₂e waarde van uw BMW i5 op 17,0 ton.

Voor de gebruiksfase gaan wij uit van het WLTP verbruik en 200.000 gereden kilometers. In deze fase heeft de manier waarop de gebruikte elektriciteit is opgewekt een grote invloed op de klimaatimpact van uw auto. Een klein aandeel – 0,7 ton – dat voorkomt uit de aanleg van de energie-infrastructuur, is meegeteld voor de CO₂e.

Bij het opladen aan een publiek laadpunt van het BMW Charging netwerk wordt de verbruikte energie tijdens deze sessie gecompenseerd door het elektriciteitsnet met dezelfde hoeveelheid groene stroom te voeden. Met Connected Home Charging is thuis opladen met stroom van uw zonnepanelen mogelijk. Zo is lokaal emissievrij gebruik van de BMW i5 mogelijk.

De emissiewaarden in de levenscyclusanalyse zijn afhankelijk van model en uitvoering en worden hier getoond voor de BMW i5 eDrive40. Voor andere modellen en uitvoeringen geldt andere informatie over de desbetreffende levenscyclusfasen.

DE CO₂ VOETAFDRUK VAN DE BMW i5.

Meer informatie en het milieubalansonderzoek van uw BMW i5 eDrive40 vindt u hier: